Burmistrz Lipian ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. rozwiązywania problemów alkoholowych prowadzący świetlicę opiekuńczo - wychowawczą


BURMISTRZ LIPIAN

o g ł a s z a

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE MIEJSKIM W LIPIANACH

PLAC WOLNOŚCI 1

74-240 LIPIANY

Wolne stanowisko urzędnicze:

młodszy referent ds. rozwiązywania problemów alkoholowych - prowadzący świetlicę opiekuńczo-wychowawczą, zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/4 etatu)

w godzinach popołudniowych

Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie obowiązków z zakresu:

1.Praca z grupami dzieci.

2. Praca z dziećmi w kontakcie indywidualnym, w tym pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja zabaw; inicjowanie i wdrażanie pomocy terapeutycznej; promowanie wzorów życia bez uzależnień i nałogów.

3. Współpraca z instytucjami (gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, szkoła, ośrodek pomocy Społecznej, sąd rodzinny, powiatowe centrum pomocy rodzinie itp.), które mogą pomóc rodzinie w rozwiązywaniu jej problemów, a zwłaszcza w zakresie podejmowania interwencji wobec osób uzależnionych i współuzależnionych oraz w przypadkach zauważonej przemocy.

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie co najmniej licencjat na kierunku pedagogika w zakresie specjalności opiekuńczo-wychowawczej

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

 • ogólna znajomość zagadnień związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanią i innymi uzależnieniami oraz przeciwdziałania przemocy

 • dobry stan zdrowia

 • nieposzlakowana opinia

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

 2. List motywacyjny,

 3. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

 4. Kopie świadectw pracy,

 5. Referencje i opinie z dotychczasowych miejsc pracy,

 6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),

 8. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 29 września 2006 r.

pod adresem:

Urząd Miejski

Sekretariat, pok. 21

Plac Wolności 1

74-240 Lipiany

w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy referent ds. rozwiązywania problemów alkoholowych - prowadzący świetlicę opiekuńczo-wychowawczą w Lipianach”.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 56 41 049

BURMISTRZ

mgr inż. Bożena Iwasiuk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 14-09-2006 15:15:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 14-09-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 14-09-2006 15:16:13