Zarządzenie Nr 22/2006 w sprawie powołania komisji dla rozpatrzenia wniosków o udzielenie pomocy dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz właścicieli indywidualnych na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkaniowych


Zarządzenie Nr 22/2006 Burmistrza Lipian

z dnia 13 kwietnia 2006r.

w sprawie powołania komisji dla rozpatrzenia wniosków o udzielenie pomocy dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz właścicieli indywidualnych na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy a dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz.717. Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Lipianach Nr XVII/136/04 z dnia 26 października 2004r. zarządza się co następuje:

§ l. Powołuje się Komisję w celu udzielenia pożyczek, dotacji dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz właścicieli indywidualnych na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych w składzie:

1. Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Dariusz Chrobrowski

2. Radna Maria Kędzior

3. Elżbieta Pietkiewicz

4. Krzysztof Siemaszko

5. Michał Ziobrowski

§ 2. Wnioski o udzielenie pożyczek, dotacji Komisja rozpatrzy do dnia 10 maja 2006r. i przedkłada propozycje udzielenia pomocy do dnia 17 maja 2006r.

§ 3. Komisja rozpatruje wnioski na posiedzeniu jawnym.

§ 4. Decyzja o przyznaniu lub nie przyznaniu pożyczki, dotacji zapada większością głosów.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lipian

Bożena Iwasiuk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 01-12-2006 15:21:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 01-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 01-12-2006 15:21:42