Zarządzenie Nr 25/2006 w sprawie przepisania umowy dzierżawy


ZARZĄDZENIE NR 25/2006 BURMISTRZ LIPIAN

z dnia 10 maja 2006 r.

w sprawie przepisania umowy dzierżawy


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055. Nr 116, poz. 1203, Nr 167, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 13 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zm. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 150, poz. 1251, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459) zarządza się, co następuje:

§ l. Wyraża się zgodę na rozwiązanie umowy dzierżawy na część działki oznaczonej numerem 245 o pow. 240 m2 położonej w obrębie 2 m. Lipiany przy ul. Oświęcimskiej z Panem Henrykiem Szmaglińskim z dniem 05.05.2006 r.

§ 2. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na część działki oznaczonej numerem 245 o pow. 240 m2 położonej w obrębie 2 m. Lipiany przy ul. Oświęcimskiej z Panem Jackiem Okraszewskim z dniem 11.05.2006 r.

§ 3. Umowa dzierżawy zostaje zawarta do dnia 31.12.2010 r. § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lipian Bożena Iwasiuk


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 01-12-2006 15:22:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 01-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 01-12-2006 15:22:52