Zarządzenie Nr 35/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 oraz ustalenia układu wykonawczego


ZARZĄDZENIE NR 35/06

BURMISTRZA LIPIAN

z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie: zmian budżetu gminy na rok 2006 oraz ustalenia układu wykonawczego

Na podstawie art. 186 ust. l pkt l i art. 188 ust. l pkt l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ l. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 19.859 zł z tego:

Dział 801 - Oświata i wychowanie 2.000 zł w tym;

Rozdział 80101- szkoły podstawowe

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2.000 zł, Dział 852 - Pomoc społeczna 17.859 zł w tym;

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6.086 zł

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 11.773 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 7.228 zł z tego:

Dział 630 - Turystyka 3.000 zł w tym:

Rozdział 63095 pozostała działalność

§ 4270 - 3.000 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 12 zł w tym:

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4300 - 12 zł Dział 710 Działalność usługowa 15 zł w tym:

Rozdział 71095 pozostała działalność

§4210-15 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia l zł w tym:

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

§4210-1 zł Dział 852 Pomoc społeczna 4.200 zł w tym:

Rozdział 85212 zasiłki rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i zaliczki alimentacyjne

§ 4300 - 2.000 zł Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§4270-l.900 zł Rozdział 85295 pozostała działalność (prace społecznie użyteczne)

§3110-300 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 27.087 zł z tego:

Dział 630 - Turystyka 3.000 zł w tym:

Rozdział 63095 pozostała działalność

§4170-3.000 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 12 zł w tym:

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

§4260-12 zł Dział 710 Działalność usługowa 15 zł w tym:

Rozdział 71095 pozostała działalność

§4170-15 zł Dział 801 - Oświata i wychowanie 2.000 zł w tym;

Rozdział 80101- szkoły podstawowe

§ 3260- 2.000 zł Dział 851 Ochrona zdrowia l zł w tym:

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4580 - l zł Dział 852 - Pomoc społeczna 22.059 zł w tym:

Rozdział 85212 zasiłki rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i zaliczki alimentacyjne

§4270-2.000 zł

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne a/ zadania zlecone

-§3110-6.000 zł

- § 4300 - 86 zł

b/ zadania własne

§3110- 11.773 zł. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§4300-l 900 zł Rozdział 85295 pozostała działalność (prace społecznie użyteczne)

§ 4300 - 300 zł

§ 5. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikiem nr l.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarz Gminy, Skarbnikowi Gminy, i kierownikowi OPS.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Lipian Bożena Iwasiuk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 01-12-2006 15:26:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 01-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 01-12-2006 15:26:28