Zarządzenie Nr 36/2006 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki oznaczonej numerem 401, położonej w obrębie 2 m. Lipiany przy ul.Sienkiewicza


ZARZĄDZENIE NR 36/2006 BURMISTRZ LIPIAN

z dnia 28 czerwca 2006 r.


w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki oznaczonej numerem 401, położonej w obrębie 2 m. Lipiany przy ul. Sienkiewicza

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055. Nr 116, poz. 1203, Nr 167, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 13 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zm. z 2005 r. Nr 281, poz. 2782, Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64 poz. 456) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie określenia sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r.Nr207 poz.2108) zarządza się co następuje:

§ l. Postanawia się ogłosić przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki oznaczonej numerem 401 o pow. 18,00 m (6,00 m x 3,00 m) z przeznaczeniem pod pawilon handlowy.

§ 2. Ustala się cenę wywoławczą stawki czynszu miesięcznego za l m2 terenu zajętego pod pawilon handlowy w wysokości 6,52 zł słownie: sześć złotych i 52/100.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się młodszemu referentowi ds. gospodarki nieruchomościami i dzierżaw oraz Komisji Przetargowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lipian

Bożena Iwasiuk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 01-12-2006 15:27:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 01-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 01-12-2006 15:27:00