Zarządzenie Nr 47/2006 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 1 m Lipiany przy ul.Makuszyńskiego


ZARZĄDZENIE NR 47/2006

BURMISTRZA LIPIAN

z dnia 22 sierpnia 2006 r.

w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie l m Lipiany przy ul. Makuszyńskiego

Na podstawie art.109 ust. l i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zm. z 2005 r. Nr 281, poz. 2782, Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64 poz. 456, Nr 104, poz. 708) zarządza się co następuje:

§ l. Nie korzysta się z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie l m. Lipiany przy ul. Makuszyńskiego, oznaczonych numerami 157 o pow. 544 m2, zapisanej w Księdze Wieczystej numer 20019 i 158 o pow. 545 m2, zapisanej w Księdze Wieczystej numer 20018 w odniesieniu do których została sporządzona warunkowa umowa sprzedaży w dniu 17 sierpnia 2006 roku Akt Notarialny Repertorium „A" numer 3866/2006 w Kancelarii Notarialnej Pana Mariana Kacprzyka w Myśliborzu ul. Niedziałkowskiego l.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Lipian

Bożena Iwasiuk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 04-12-2006 10:26:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 04-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 04-12-2006 10:26:01