Zarządzenie Nr 58/2006 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Lipian Nr 49/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji ds. inwentaryzacji nieruchomości gminnych będących na ewidencji Urzędu Miejskiego w Lipianach i Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach


ZARZĄDZENIE NR 58/2006 BURMISTRZA LIPIAN

z dnia 19 września 2006 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Lipian Nr 49/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji ds. inwentaryzacji nieruchomości gminnych będących na ewidencji Urzędu Miejskiego w Lipianach i Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach

Na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz.694 , z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ l. W Zarządzeniu Burmistrza Lipian Nr 49/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji ds. inwentaryzacji nieruchomości gminnych będących na ewidencji Urzędu Miejskiego w Lipianach i Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

Wyznacza się członków komisji ds. inwentaryzacji nieruchomości gminnych będących na ewidencji Urzędu Miejskiego w Lipianach i Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach:

- Danuta Kukieł,

- Paweł Muzyk,

- Edyta Majowicz-Wolf,

- Arieta Szpakowska.

§ 2. W Zarządzeniu Burmistrza Lipian Nr 49/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji ds. inwentaryzacji nieruchomości gminnych będących na ewidencji Urzędu Miejskiego w Lipianach i Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

Komisja rozpocznie prace w dniu l września 2006 r. i zakończy w dniu 31paździemika 2006 r. przedkładając sprawozdanie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lipian

Bożena Iwasiuk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 06-12-2006 14:29:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 06-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 06-12-2006 14:29:12