Burmistrz Lipian podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 grudnia zostało wszczęte postępowanie na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z pn. zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.Nr98 , poz.1071 z 2000r. z pn. zm.)

Burmistrz Lipian podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 19 grudnia 2006r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie masztu antenowego UKF oraz stacji bazowej i retransmisyjnej radiotelefonicznej radiokomunikacji lądowej dla Posterunku Policji w Lipianach” na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako nr195 obręb 2 m. Lipiany.

Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wymienionym postępowaniu administracyjnym.

Wnioski i uwagi można składać w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Miejskim w Lipianach, Plac Wolności 1 (piętro - pokój nr19).

BURMISTRZ LIPIAN

Krzysztof Ireneusz Boguszewski

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu ..............................

Zdjęto w dniu ......................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 22-12-2006 14:53:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 22-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 22-12-2006 14:53:30