Zarządzenie Nr 86/2006 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr IV/17/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r.


ZARZĄDZENIE NR 86/06 BURMISTRZA LIPIAN

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie: ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr IV/17/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r.

Na podstawie art. 186 ust. l pkt l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, zm. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz.. 1218) zarządza się co następuje:

§ l. Ustala się układ wykonawczy do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach I V/17/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. zgodnie z załącznikiem nr l.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lipian

Krzysztof Ireneusz Boguszewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Lipian nr 86/06 z dnia 2006-12-28 Jednostka realizująca: Urząd Miejski

Treść

Dział

Rozdział

§

Dochody zwiększenie

Wydatki zwiększenie

I. Edukacyjna opieka wychowawcza

854

- pomoc materialna dla uczniów

85415

2888

9744

0

2889

4575

0

Razem

14319

0

Razem Urząd Miejski

14319

0

Jednostka realizująca: Zespól Szkół

I. Edukacyjna opieka wychowawcza

854

- pomoc materialna dla uczniów

85415

3248

0

9206

3249

0

4322

4178

0

524

4179

0

246

4308

0

14

4309

0

7

Razem

0

14319

Razem Zespól Szkól

0

14319

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 02-02-2007 12:06:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 02-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 02-02-2007 12:06:55