Zarządzenie Nr 88/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 oraz ustalenia układu wykonawczego


ZARZĄDZENIE NR 88/06 BURMISTRZA LIPIAN

z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 oraz ustalenia układu wykonawczego

Na podstawie art. 186 ust. l pkt l i art. 188 ust. l pkt l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, zm. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się co następuje:

§ l. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 392 zł z tego:

Dział 852 - Pomoc społeczna 392 zł w tym:

Rozdział 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§2010-392 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 392 zł z tego:

Dział 852 - Pomoc społeczna 392 zł w tym:

Rozdział 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§3110-392 zł.

§ 3. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikiem nr l.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się, Skarbnikowi Gminy oraz Kierownikowi OPS.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lipian

Krzysztof Ireneusz Boguszewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrz Lipian nr 88/06 z dnia 2006-12-28

Jednostka realizująca: Urząd Miejski

Treść

dział

Rozdział

§

Dochody zwiększenie

Wydatki zwiększenie

I. Pomoc społeczna

852

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych

85278

2010

392

0

Razem

392

0

Razem: Urząd Miejski

392

0

Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej

I. Pomoc społeczna

852

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych

85278

3110

0

392

Razem

0

392

Razem: OPS

0

392

Ogółem budżet gminy

392

392

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 02-02-2007 12:07:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 02-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 02-02-2007 12:07:30