Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Sprostowanie ogłoszenia z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie listy kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami i dzierżaw 2017-11-16 13:09:13
Stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i planowania przestrzennego 2017-11-13 08:11:10
Stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami i dzierżaw 2017-11-13 08:10:29
Stanowisko urzędnicze ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 2016-01-12 09:35:50
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 2015-01-29 13:20:06
Sekretarz Gminy 2015-01-20 10:50:54
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach 2014-12-24 11:22:43
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach 2014-11-20 09:44:03
Młodszy referent ds. obsługi interesantów i spraw administracyjnych 2013-07-04 13:46:26
Strażnik Straży Gminnej 2013-02-08 15:25:47
Komendant Straży Gminnej 2013-01-22 11:16:36
Referent ds. obsługi interesantów i spraw administracyjnych 2012-10-31 14:02:18
Referent ds. budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych 2012-09-19 07:35:28
Specjalista ds. obiektów sportowych i rekreacyjnych 2010-12-06 09:07:17
Młodszy referent ds. oświaty i wychowania oraz kultury fizycznej i turystyki 2010-11-02 11:48:36
Młodszy referent ds. obsługi rady i jej organów 2008-12-01 11:41:06
Młodszy referent Biura Obsługi Interesanta 2008-12-01 10:16:27
Młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami i dzierżaw, ewidencji księgowej gminnego funduszu ochrony środkowiska i gospodarki wodnej oraz rachunku dochodów własnych 2008-10-01 12:57:49
Młodszy referent ds. podatkowych 2008-05-20 11:53:05
Młodszy referent ds. ewidencji kosztów i wydatków, funduszu socjalnego i rachunków specjalnych - umowa o pracę na czas zastępstwa (na czas określony) 2008-05-20 11:51:07
Referent ds. budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych w Referacie Pozyskiwania Środków Poza Budżetowych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego 2008-05-20 11:49:02
Referent ds. budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych w Referacie Pozyskiwania Środków Poza Budżetowych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego 2008-04-17 09:31:19
Gminny Zakład Komunalny stanowisko urzędnicze- referent ds.gospodarki komunalnej i mieszkaniowej 2008-01-18 14:57:12
Specjalista ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Gminnym Zakładzie Komunalnym 2007-09-05 09:41:38
Młodszy referent ds.obsługi kasowej 2007-07-27 12:04:44
Młodszy referent ds.obsługi rady i jej organów 2007-04-25 08:12:30
Młodszy referent ds.rozwiązywania problemów alkoholowych - prowadzący świetlicę opiekuńczo-wychowawczą 2007-03-13 15:30:11
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne kierownicze stanowisko w Urzędzie Miejskim Lipianach : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2007-02-27 15:11:01