Burmistrz Lipian ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki oznaczonej numerem 461, położonej w obrębie 2 m.Lipiany przy ul. Niepodległości w Lipianach

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Lipian ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki oznaczonej numerem 461, położonej w obrębie 2 m. Lipiany przy ul. Niepodległości w Lipianach, KW brak.

 

 

1.      Przedmiotem przetargu jest miesięczna stawka czynszu dzierżawnego za 1 m2 terenu przeznaczonego pod punkt sprzedaży handlowej i gastronomicznej – ogródek piwny

 

2.      Maksymalna powierzchnia przeznaczona do dzierżawy wynosi 250,00 m2

 

3.      Cena wywoławcza stawki czynszu miesięcznego za 1 m2 terenu zajętego pod zabudową wynosi 6,65 zł słownie: sześć złotych i 65/100, pozostały grunt 2,72 zł słownie: dwa złote i 72/100.

 

4.      Ustala się wadium w wysokości 200,00 zł słownie: dwieście złotych.

 

5.      Wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego osobie, która przetarg wygrała.

Pozostałym osobom wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od zakończenia przetargu.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy na dzierżawę gruntu w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.

 

6.      Wadium wymienione w punkcie 4 ogłoszenia należy wpłacić do dnia 13.06.2007 r. w kasie Urzędu Miejskiego w Lipianach lub na konto Urzędu Bank Spółdzielczy Wolin O/Lipiany numer konta 59 9393 1010 2600 0824 2000 0040.

 

7.      Umowa na dzierżawę terenu zostanie zawarta do dnia 31 grudnia 2011 roku z możliwością przedłużenia na dalszy okres.

 

8.      Wygrywający przetarg zobowiązany jest do uiszczania oprócz czynszu dzierżawnego podatku VAT w wysokości 22 % oraz innych opłat lokalnych.

 

9.      Przetarg odbędzie się w dniu 19.06.2007 roku o godzinie 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lipianach ul. Plac Wolności 1 (sala nr 19).

 

10.  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości, a w przypadku spółek cywilnych pełnomocnictwa wspólników.

 

Szczegółowych informacji o przetargu udziela się w Urzędzie Miejskim w Lipianach ul. Plac Wolności nr 1 (pokój nr 2), tel. (0-91) 5641-049 wew. 116.

 

Burmistrz Lipian zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadniających okoliczności.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 15-05-2007 11:48:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 15-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 15-05-2007 11:48:56