Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


Lipiany 2007-07-11

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492) zawiadamiam o podjęciu uchwały Nr V/35/2007 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 stycznia 2007 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lipiany

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach w terminie do dnia

06 sierpnia 2007r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Lipian

inż. Krzysztof Ireneusz Boguszewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Ziobrowski 12-07-2007 09:42:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Ziobrowski 18-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Michał Ziobrowski 12-07-2007 09:42:38