Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Załącznik Nr 6 - Regulamin Rady Miejskiej w Lipianach

Rozdział 1

 

 

Regulamin Rady Miejskiej w Lipianach

 

 

 

Oddział 1

 

 

Postanowienia ogólne

 

 

 

 

 

§ 1. Regulamin określa działania Rady Miejskiej zwanej dalej Radą oraz sposób obradowania na sesjach i podejmowania uchwał.

 

 

 

§ 2. Rada rozpatruje, rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także przepisach prawnych wydanych w wykonaniu i na podstawie ustaw.

 

 

 

§ 3. Rada działa na sesjach , a także za pośrednictwem komisji i radnych oraz burmistrza, jako jej organu wykonawczego.

 

 

 

§ 4. Burmistrz i komisje Rady działają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdanie ze swojej działalności.

 

 

 

 

Oddział 2

 

 

Sesje Rady Miejskiej

 

 

 

§ 5. 1. Sesje zwołuje przewodniczący Rady a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący.

 

2. Sesje zwoływane są w miarę potrzeby , nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

 

 

§ 6. 1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady.

 

2. Porządek obrad pierwszej sesji powinien obejmować:

 

1) złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych;

 

2) wybór przewodniczącego Rady i jego wiceprzewodniczącego.

 

 

 

§ 7. 1. Podczas sesji Rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji.

 

2. Sesja Rady odbywa się zwyczajowo podczas jednego posiedzenia. Jeżeli zachodzi konieczność kontynuowania obrad, rozpatrywanie spraw może być przełożone na następne posiedzenie.

 

3. Posiedzenie nie powinno trwać dłużej niż 8 godzin. Po tym czasie każdy radny może zgłosić wniosek o przerwanie posiedzenia i przeniesienie dalszego ciągu na inny termin.

 

 

 

§ 8. 1. Sesjami zwyczajnymi są sesje umieszczone w planach pracy Rady oraz nie przewidziane w planie pracy, a zwołane przez przewodniczącego z zachowaniem zasad określonych w § 11.

 

2. Plan pracy Rady przygotowuje przewodniczący przy współudziale przewodniczących komisji oraz burmistrza i przedstawia go Radzie do akceptacji na ostatniej sesji w roku poprzedzającym rok, którego plan dotyczy.

 

3. Rada może w ciągu roku dokonać zmian i uzupełnień w przyjętym planie pracy.

 

 

§ 9. Rada może odbywać sesje nadzwyczajne zwoływane bez względu na plan pracy przez przewodniczącego na wniosek burmistrza lub grupy radnych stanowiącej co najmniej


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 09-12-2008 13:08:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 09-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 09-12-2008 13:08:00