Burmistrz Lipian ogłasza konkurs dla Organizacji pozarządowych na wykonanie zadań na terenie gminy Lipiany

 

 

 

 

BURMISTRZ LIPIAN ZAPRASZA

do składania ofert w otwartych konkursach na realizację w 2009 r. zadań

publicznych będących zadaniami własnymi gminy Lipiany

w dziedzinie spraw społecznych

 

Celem konkursów jest wyłonienie Podmiotów, które przedstawią najlepsze oferty re­alizacji zadań publicznych, będących zadaniami własnymi gminy w dziedzinie spraw spo­łecznych. Wykaz zadań objętych konkursami, na które przewidziano dofinansowanie w 2009 r. z budżetu gminy ilustruje poniższa tabela:

Rodzaj zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie w 2009r.

Termin realizacji

Informacja o środkach na zadania w 2008r.

Wysokość wkładu własnego

Organizacja zlotu motorowego

7.000

01 stycznia 2009 -

31 grudnia 2009

6.200

10 %

Szkolenie młodzieży w zakresie łączności radiowej oraz zlot łącznościowców

3.000

01 stycznia 2009 -

31 grudnia 2009

2.500

10 %

Organizacja imprez turystycznych

3.500

01 stycznia 2009 -

31 grudnia 2009

3.400

10 %

Organizacja zawodów wędkarskich

6.200

01 stycznia 2009 -

31 grudnia 2009

6.000

10%

Szkolenie dzieci i młodzieży w sportach żeglarskich i wioślarskich

6.800

01 stycznia 2009 -

31 grudnia 2009

5.500

10 %

Organizacja i prowadzenie wypoczynku feryjnego i wakacyjnego oraz świetlicy dla dzieci i młodzieży

6.200

01 stycznia 2009 -

31 grudnia 2009

6.000

10 %

Organizacja nauki muzyki oraz konkursów muzycznych

7.000

01 stycznia 2009 -

31 grudnia 2009

3.500

10%

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Lipiany

8.200

01 stycznia 2009 -

31 grudnia 2009

9.000

 10 %

 

Prowadzenie sekcji sportowych, w tym: - organizacja zawodów sportowych

 

 

76.000

 

         

01 stycznia 2009 -

31 grudnia 2009

 

 

64.000

 

     10 %

 

Organizacja imprez rolniczych       

                 3.500                  

01 stycznia 2009-

31 grudnia 2009      

-

       10 %

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursach jest złożenie kom­pletnej oferty na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego za­dania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207 z późn. zm.) i dostarczenie wszelkich dodatkowych dokumentów w nim określonych do dnia 20 marca 2009r. w sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1,       74 – 240 Lipiany  pokój nr 18.

Burmistrz Lipian :

1.        zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert;

2.        zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości dotacji w przypadku zmiany zakresu rzeczo­wego zadania.

 

Burmistrz Lipian

 inż. Krzysztof Ireneusz Boguszewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 02-03-2009 12:52:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 17-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 09-03-2010 13:21:11