Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXIII/273/2010 w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego ,,Nowa Szansa" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipianach współfinansowany ze środków - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

 
 
UCHWAŁA NR XXXIII/273/2010
RADY MIEJSKIEJ LIPIANY
z dnia 26 stycznia 2010 r.
 
 
w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego ,,Nowa Szansa” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipianach współfinansowany ze środków – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591, oraz z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Dz.U. Nr 214, poz. 1806, Dz.U. Nr 80 poz. 717, Dz.U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Dz.U. Nr 116, poz. 1203, Dz.U. Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Dz.U. Nr 17, poz. 128, Dz.U. 175, poz. 1457, zm. wyn. z Dz.U. 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz.U. Nr 48 poz. 327, Dz.U. Nr 138, poz. 974, Dz.U. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Dz.U. Nr 180, poz. 1111, Dz.U. Nr 223 poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Dz.U. Nr 157 poz. 1241) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 tekst jednolity, zm. z 2008 r. Dz.U. Nr 171, poz. 1056, Dz.U. Nr 216, poz. 1367, Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2008 r. Nr 6, poz. 33, Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241), oraz zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki przyjętym decyzją nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 roku, zatwierdzonym przez Komisję Europejską. Rada Miejska w Lipianach, uchwala się co następuje:
 
§ 1. Kontynuuje się realizację projektu systemowego ,,Nowa Szansa” współfinansowanego ze środków – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
 
§ 2. Zabezpiecza się środki w budżecie Gminy na 2010 r. na w/w zadanie jako wkład własny do kwoty 12.548,50 zł i dofinansowanie projektu z Powiatu Pyrzyckiego do kwoty 112.936,50 zł – w ramach Poddziałania 7.1.2.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej   w Lipianach.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
   
     Mariusz Marek Przybylski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 29-01-2010 21:56:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 29-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 29-01-2010 21:57:02