Zarządzenie nr 12/2011 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych na rok 2011

Zarządzenie Nr 12/2011

Burmistrza Lipian

z dnia 22 lutego 2011 r.

 

w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych  na rok 2011

Na podstawie  art. 249 pkt 2, 3 i 4 finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.(Dz.U. Nr 157 poz. 1240 zm. z 2010 r. Dz.U Nr 28 poz, 143, Nr 96 poz. 620,  Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020,  art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. 2004 r. Nr 102, poz .1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457, zm. 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, zm. 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 218 zm. 2008 r. Dz.U. Nr 180 poz. 1111,Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52.poz. 420 Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28 poz. 142 , Nr 28, poz146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) ) oraz § 6 pkt 2 i § 7 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241 poz. 1616 ) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Pozytywnie weryfikuje  się plany finansowe jednostek budżetowych pod względem zgodności z uchwałą budżetową na 2011 r. i przyjmuje się je do realizacji przez jednostki   zgodnie z załącznikami :

a) plan dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego   zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 ,

b) plan dochodów i wydatków Zespołu Szkół zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4,

c) plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z  załącznikiem nr 5.

d) plan wydatków i dochodów Przedszkola Miejskiego zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

e) plan finansowy na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr   8 i 9.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy, Skarbnikowi Gminy oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół, Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Załączniki do pobrania

1 ZarzA_dzenie_nr_12_2011_plan_finansowy.xls (XLS, 15KB) 2011-02-24 14:16:10 297 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 24-02-2011 14:16:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 23-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 12-04-2011 14:41:38