Zarządzenie Nr 15/2011 w sprawie Ogłoszenia konsultacji społecznych projektu uchwały dot. wpisu do wykazu kąpielisk wydzielonego obszaru wód powierzchniowych w Gminie Lipiany i umieszczenia w nim "Kąpieliska Strzeżonego na Plaży Miejskiej przy ul. Lipowej w Lipianach oraz Kąpieliska Niestrzeżonego nad Jeziorem Chłop w m. Osetna".

Zarządzenie Nr 15/2011

Burmistrz Lipian

z dnia 24 lutego 2011r.

 

w sprawie: Ogłoszenia konsultacji społecznych projektu uchwały dot. wpisu do wykazu kąpielisk wydzielonego obszaru wód powierzchniowych w Gminie Lipiany i umieszczenia  w nim "Kąpieliska Strzeżonego na Plaży Miejskiej przy ul. Lipowej w Lipianach oraz Kąpieliska Niestrzeżonego nad Jeziorem Chłop w m. Osetna”.

 

Na podstawie: art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ,  z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 28, Nr 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 34a ust.7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz.587, Nr 147, poz.1033, Nr 176, poz.1238, Nr 81, poz.1286, Nr 231, poz.1704, z 2008 r. Nr199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 168, poz. 1323, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 44, poz.253, Nr 96, poz. 620, Nr 182, poz. 1228.), zarządza się co następuje:

 

 

§ 1

 

Ogłaszam konsultacje społeczne projektu uchwały dotyczącej wpisu do wykazu kąpielisk wydzielonego obszaru wód powierzchniowych w Gminie Lipiany i umieszczenia w nim "Kąpieliska Strzeżonego na Plaży Miejskiej przy ul. Lipowej w Lipianach oraz Kąpieliska Niestrzeżonego nad Jeziorem Chłop w m. Osetna”.

 

§ 2

 

Wyznaczam dzień 25.02.2011 jako dzień rozpoczęcia konsultacji i dzień 18.03.2011r., jako dzień zakończenia konsultacji. Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji stanowi załącznik do zarządzenia i zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, stronie internetowej gminy Lipiany www.lipiany.pl oraz w BIP Urzędu Miejskiego.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Młodszemu Referentowi ds. Oświaty i Wychowania oraz Kultury Fizycznej i Turystyki.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Lipian

 

Krzysztof Ireneusz Boguszewski

 

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Lipianach

 

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: Ujęcia w wykazie kąpielisk na rok 2011 "Kąpieliska Strzeżonego na Plaży Miejskiej przy ul. Lipowej w Lipianach oraz Kąpieliska Niestrzeżonego nad Jeziorem Chłop w m. Osetna”.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 18.03.2011r., bezpośrednio na adres e-mail: promocja@lipiany.pl (w tytule wiadomości proszę wpisać "KONSULTACJE Kąpieliska").
3. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Stanowisko ds. Oświaty   i Wychowania oraz Kultury Fizycznej i Turystyki.
Konsultacje rozpoczynają się w dniu 25.02.2011 zostaną zakończone 18.03.2011.
Projekt uchwały opublikowany został na stronie internetowej gminy Lipiany www.lipiany.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. 

 

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 24-02-2011 14:21:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 23-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 24-02-2011 14:22:33