Zarządzenie Nr 44/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych gminy Lipiany za rok 2010

Zarządzenie Nr 44/2011

Burmistrza Lipian

z dnia 29 kwietnia  2011 r.

 

w sprawie; zatwierdzenia sprawozdań finansowych  jednostek organizacyjnych gminy Lipiany za rok 2010 r.

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września  1994 roku o rachunkowości  (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z poźn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1. Zatwierdzam bilanse  jednostek organizacyjnych gminy Lipiany za rok 2010 r. zgodnie z załącznikami:

a) Urzędu Miejskiego w Lipianach załącznik nr 1,

b) Zespołu Szkół w Lipianach załącznik nr 2,

c) Ośrodka Pomocy Społecznej załącznik nr 3,

d) Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach załącznik nr  4,

e) Przedszkola Miejskiego w Lipianach załącznik nr 5,

f) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipianach załącznik nr 6,

g) Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach załącznik nr 7,

h) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej załącznik nr 8.

§ 2. Zatwierdzam rachunek zysków i strat jednostek organizacyjnych gminy Lipiany za rok 2010 r. zgodnie z załącznikami:

a) Urzędu Miejskiego w Lipianach załącznik nr 9,

b) Zespołu Szkół w Lipianach załącznik nr 10

c) Ośrodka Pomocy Społecznej załącznik nr 11,

d) Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach załącznik nr  12,

e) Przedszkola Miejskiego w Lipianach załącznik nr 13,

f) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipianach załącznik nr 14,

g) Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach załącznik nr 15,

h) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej załącznik nr 16.

 

§ 3. Zatwierdzam zestawienie zmian w funduszu jednostek organizacyjnych gminy Lipiany za rok 2010 r. zgodnie z załącznikami:

a) Urzędu Miejskiego w Lipianach załącznik nr 17,

b) Zespołu Szkół w Lipianach załącznik nr 18,

c) Ośrodka Pomocy Społecznej załącznik nr 19,

d) Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach załącznik nr  20,

e) Przedszkola Miejskiego w Lipianach załącznik nr 21,

f) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipianach załącznik nr 22,

g) Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach załącznik nr 24,

h) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej załącznik nr 23.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Lipiany.

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 16-05-2011 11:15:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 13-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 16-06-2011 10:18:21