Zarządzenie Nr 47/2011 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 135/1 położonej w obrębie 3 m. Lipiany

ZARZĄDZENIE NR 47/2011

BURMISTRZA LIPIAN

 

z dnia 16 maja 2011 r.

 

 

w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 135/1

położonej w obrębie 3 m. Lipiany

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 181, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 40, poz. 230), art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 102, zm. Dz. U. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341)zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na część działki oznaczonej numerem 135/1 o pow. 14,12 m2położonej w obrębie 3 m. Lipiany z przeznaczeniem na garaż murowany z Panem Andrzejem Warowym, zam. .....................................Lipiany.

 

§ 2. Umowa dzierżawy zostaje zawarta na okres od dnia 01.06.2011 r. do dnia 31.08.2011 r. z możliwością przedłużenia na dalszy okres.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się referentowi ds. gospodarki nieruchomościami i dzierżaw.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Lipian

 

 

inż. Krzysztof Ireneusz Boguszewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 01-06-2011 12:37:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 27-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 17-06-2011 13:09:51