Zarządzenie rn 61/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011

Zarządzenie Nr 61/2011

Burmistrza Lipian

z dnia 30 czerwca  2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

 

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,  zm. 2010 r. Dz.U. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Dz.U. Nr 123, poz. 835, Dz.U. Nr 152 poz. 1020, Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Dz.U. Nr 257 poz. 1726 ) zarządza sięco następuje:

§  1. Zwiększa się dochody   budżetu gminy o kwotę  10.101 zł  z tego:

Dział  854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 10.101 zł z tego:

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

            § 2030 -  10.101 zł,

§  2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  10.101 zł  z tego:

Dział  854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 10.101 zł z tego:

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

            § 3260 -  10.101 zł,

§ 3. Zmienia  się plan finansowy Urzędu Miejskiego oraz Zespołu Szkól zgodnie z  załącznikiem nr 1.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załączniki do pobrania

1 ZarzA_dzenie_nr_61_2011.xls (XLS, 23KB) 2011-07-05 13:37:11 309 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 05-07-2011 13:37:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 01-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 18-01-2012 09:12:30