Zarządzenie Nr 69/2011 w sprawie ustalenia wydzielonego obszaru do celów prowadzenia małej gastronomii

Zarządzenie Nr 69/2011

Burmistrza Lipian

z dnia 09 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie ustalenia wydzielonego obszaru do celów prowadzenia małej gastronomii

w sprawie ustalenia wydzielonego obszaru do celów prowadzenia małej gastronomii

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz. U.    z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz   z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 181, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675,  z 2011 r. Nr 40, poz. 230) oraz § 1 Uchwały Nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w lipinach z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 81, poz. 1517) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustalam, na prowadzenie punktu gastronomicznego ze sprzedażą napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa w obiekcie Hali Sportowo-Rekreacyjnej przy ul. Kopernika 9 w Lipinach, wydzielony obszar na piętrze budynku   o powierzchni 70 m2według załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 17-08-2011 07:08:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 03-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 17-08-2011 07:08:40