Zarządzenie Nr 80/2011 w sprawie zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Lipianach

 Zarządzenie  Nr 80/2011
Burmistrza Lipian

          z dnia 19 września 2011r.

 

w sprawie zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Urzędzie  Miejskim   w Lipianach

 

 

Na podstawie   art. 33  ust .3  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U.z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm)     zarządzam co następuje:

§ 1

 

Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, wprowadza się zasady rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim    w Lipianach.

§ 2

1.Każda pisemna procedura kontroli zarządczej, zwana dalej procedurą, podlega rejestracji, niezwłocznie po jej podpisaniu przez kierownika jednostki.

2.Procedury wprowadzane są w formie zarządzenia kierownika jednostki.

 

§ 3.

Rejestr procedur prowadzi stanowisko ds. kontroli według wzoru stanowiącego załącznik  do zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się  głównemu specjaliście ds. kontroli i informacji publicznej.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 27-09-2011 09:39:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 26-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 02-11-2011 12:16:04