Zarządzenie Nr 120/2011 w sprawie dokonania darowizny

 

 

Zarządzenie Nr 120/2011

Burmistrza Lipian

z dnia 01 grudnia  2011 r.

w sprawie dokonania darowizny

 

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) zarządza się, co następuje :

 

§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie jako darowiznę komputer wycofywany z użytkowania w Urzędzie Miejskim w Lipianach dla Przedszkole Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach, ul. Bema 19, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmiany w ewidencji księgowej należy dokonać do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2. Protokoły przekazania należy złożyć w referacie finansów i mienia komunalnego.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy oraz Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego w Lipianach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120/2011 Burmistrza Lipian z dnia 01 grudnia 2011 r.

 

 

 

 

Lp.

Rodzaj sprzętu

Ilość

Nr indeksowy

Jednostka użytkująca

 

1.

 

Komputer

 

 

 

 

 

1

 

STUM-04002

 

 

Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka w Lipianach

ul. Bema 19

74-240 Lipiany

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 06-12-2011 08:40:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 30-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 22-12-2011 11:17:24