Zarządzenie Nr 123/2011 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu

ZARZĄDZENIE NR 123/2011

BURMISTRZA LIPIAN

 

z dnia 05 grudnia 2011 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 181, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 102, zm. Dz. U. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na przedłużenie umowy najmu na część działki nr 170/2 o pow. 741 m2obręb 2 m. Lipiany z przeznaczeniem na plac manewrowy – do celów nauki jazdy kategorii A + B.

 

§ 2. Umowa zostaje przedłużona do 31.12.2012 r.

 

§ 3. Warunkiem przedłużenia umowy najmu jest brak zaległości w opłatach czynszu za rok ubiegły.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się samodzielnemu referentowi ds. gospodarki nieruchomościami i dzierżaw.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Lipian

 

 

inż. Krzysztof Ireneusz Boguszewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 07-12-2011 13:41:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 30-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 18-01-2012 11:22:52