Zarządzenie Nr 149/2011 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych

Zarządzenie Nr 149/2011

Burmistrza Lipian

 

z dnia 30 grudnia 2011 r.

 

 

w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 181, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz § 1, § 2 pkt 4, § 4 ust. 1 i 2, § 7 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/269/2010 z 26 stycznia 2010 r. w sprawie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych przypadających Gminie Lipiany lub jej jednostkom organizacyjnym

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Umarza się salda kont z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości łącznej 4.233,97 zł zgodnie załącznikiem nr 1 do zarządzenia .

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Lipiany.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Lipian

 inż. Krzysztof Ireneusz Boguszewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 18-01-2012 11:52:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 16-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 10-02-2012 14:31:52