Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Urząd Stanu Cywilnego

 

Urząd Stanu Cywilnego

a.      W zakresie aktów stanu cywilnego:

 

a)        prowadzenie księgi urodzeń, małżeństw i zgonów,

b)        sporządzenie odpisów aktów zarejestrowanych w księgach,

c)        kompletuje dokumenty wymagane przepisami do poszczególnych rodzajów akt składa je w teczkach stanowiących akta zbiorcze,

d)         sporządza akty urodzeń dzieci, przyjmuje zgłoszenia o urodzeniu dziecka     w innej gminie,

e)         przyjmuje oświadczenie o uznaniu dziecka i nadaniu dziecku imienia

       i  nazwiska,

f)          prowadzi postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia daty i miejsca urodzenia  dziecka,

g)    przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński oraz sporządza akty  małżeństw zawartych w tym Urzędzie,

h)        sporządza akty zgonu zmarłych,

i)      sporządza odpisy  każdego aktu sporządzonego w księgach USC,

j)     przechowuje księgi urodzeń, małżeństw i zgonów oraz akta zbiorowe prowadzone przez ten Urząd,

k)        wydaje wypisy z ksiąg stanu cywilnego,

l)          wypisuje wzmianki dodatkowe w księgach USC,

m)      zawiadamia inne USC o sporządzanych aktach,

n)        wypełnia i przesyła formularze statystyczne do GUS-u,

o)        prowadzi akta zbiorcze i skorowidze do ksiąg USC,

p)   wysyła do Sądu Grodzkiego wnioski o ukaranie w trybie orzecznictwa karno-administracyjnego osób, które nie dopełniły w wyznaczonym terminie obowiązku zgłoszenia w USC aktu urodzenia lub zgonu,

q)   wpisuje postanowienia sądowe o ustaleniu treści aktu, jeżeli akt nie został sporządzony,

r)     przyjmuje oświadczenia od kobiet rozwiedzionych o powrocie do poprzedniego    nazwiska,

s)         prowadzi inne czynności określone przepisami prawa,

t)          prowadzi archiwum i wydaje wypisy z ksiąg archiwalnych,

u)    wydaje zezwolenia na zawarcie małżeństwa bez miesięcznego terminu wyczeki­wania,

v)    wydaje zezwolenia na zawarcie małżeństwa w USC, w którego okręgu żaden z przyszłych małżonków nie ma miejsca zamieszkania,

w)  wydaje decyzje o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego

    w  sporządzonym akcie stanu cywilnego,

x)    wyraża zgodę na wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego obywatelom nie będącym najbliższymi krewnymi osoby, której akt dotyczy,

y)        organizuje uroczystości świeckie: 25-lecia, 50-lecia i 75-lecia pożycia małżeńskiego.

 

      2)   W zakresie dowodów osobistych:

 

a)    sporządza i wydaje dokumenty tożsamości,

b)    prowadzi rejestr rozliczeń dowodów tożsamości,

c)    prowadzi  teczki osobowe wydanych dokumentów tożsamości.

 

     3)    W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, ewidencji  i kontroli  ruchu  lud­ności:

 

a)        wydawanie decyzji w sprawach zezwolenia lub zakazu na zorganizowanie zabawy publicznej bez lub ze sprzedażą napojów alkoholowych, po uprzednim przygoto­waniu tej decyzji,

b)        prowadzenie kart osobowych mieszkańców oraz wydawanie poświadczeń    kart  zamieszkania

c)         kontrola książek meldunkowych oraz czynności osób prowadzących księgi meldunkowe,

d)        przyjmowanie zgłoszeń  meldunkowych,

e)        dokonywania we właściwych dokumentach osobistych wpisów

       o dopełnienie obo­wiązku meldunkowego,

f)          prowadzenie skorowidza pobytu czasowego,

g)        prowadzenie skorowidza pobytu czasowego cudzoziemców,

h)        potwierdzenie na wnioskach o wydanie dowodu osobistego zameldowania,

i)          uzupełnianie KOM-ów na podstawie aktów stanu cywilnego, WKU

       i dowodów osobistych,

j)          zawiadamianie właściwych organów wojskowych o zmianach ewidencyjnych do­tyczących osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu,

k)   przekazywanie do Centralnego Biura Adresowego  oraz innym właściwym organom danych o zmianach ewi­dencyjnych dotyczących stałych mieszkańców i osób przebywających czasowo,

l)      sporządzanie list i zestawień ludności dla potrzeb Służby Zdrowia, organów woj­skowych, szkół i innych organów za zgodą Burmistrza  Lipian,

m)      przesyłanie dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie  i zmianach  w ewidencji dzieci w wieku 3 – 18 lat,

n)        prowadzenie ewidencji testamentów i poświadczeń materialnych

      w granicach uprawnień Burmistrza i Kierownika USC,

 o) współpraca z innymi organami administracji samorządowej: USC, organami poli­cji, organami samorządu mieszkańców,

  p)  prowadzenie rejestru wyborców,

  r) prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie wymeldowania osób z urzędu bądź na wniosek.

 

       4)  W zakresie zbiórek publicznych i imprez masowych:

a)  przygotowanie decyzji w sprawie zezwoleń i zakazów organizowania   zbiórek publicznych i imprez masowych,

b)  kontrola prowadzenia zbiórek publicznych i imprez masowych na terenie gminy.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Ziobrowski 24-03-2004 10:35:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Ziobrowski 23-03-2004
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 19-01-2010 11:53:50