Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzenia kryzysowego

 

Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

 

             1.    W zakresie spraw obronnych

 

1) opracowywanie i aktualizowanie dokumentów w ramach planowania   i programowania obronnego, w tym:

a) planu operacyjnego funkcjonowania gminy;

b)dokumentów stanowiska kierowania (SK) i przemieszczania się na zapasowe miejsce pracy Burmistrza;

2) opracowywania i aktualizowania dokumentów stałego dyżuru ,

3) organizowania i przeprowadzenia rejestracji poborowych,

4)  realizowania zadań związanych z przeprowadzeniem poboru,

5)  reklamowania osób od pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia  mobilizacji i w czasie wojny,

6) wykonywania zadań związanych z planowaniem i nakładaniem obowiązku

    świadczeń osobistych i rzeczowych na terenie gminy oraz opracowywania:

a)      planu świadczeń osobistych w czasie pokoju;

b)      planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

c)      planu świadczeń rzeczowych w czasie pokoju;

d)      planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

e)      zbiorczego wykazu świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do realizacji na obszarze gminy.

       7) opracowywania i aktualizowania dokumentów (planu) akcji kurierskiej,

       8)  planowania i organizowania szkolenia obronnego na terenie gminy, w tym:

  a) opracowywanie programów szkolenia obronnego;

  b) opracowywanie rocznych planów szkolenia obronnego pracowników urzędu i podległych jednostek organizacyjnych;

  c) opracowywanie dokumentów ćwiczeń i treningów obronnych, akcji kurierskiej, szkolenia zespołu kierującego akcją kurierską.

        9) prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych w podległych

i  nadzorowanych  jednostkach organizacyjnych.

   

          2.   W zakresie spraw obrony cywilnej:

 

1)      opracowywania i aktualizowania planu obrony cywilnej,

2)      opracowywania i uzgadniania rocznych planów działania,

3)      organizowania, prowadzenia i koordynowania szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,

4)      organizacja szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,

5)      przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania oraz w systemie wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

6)      tworzenia i przygotowania do działania jednostek organizacyjnych (formacje) obrony cywilnej,

7)      przygotowania i organizowania ewakuacji (przyjęcia) ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,

8)      planowania i zapewnienia środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przed medycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,

9)      planowania i zapewnienia ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

10)  koordynowania w gminie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych,

11)  planowania i zapewnienia ochrony medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowani przygotowania zakładów opieki zdrowotnej do niesienia tej pomocy,

12)  zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie, niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania,

13)  integrowania sił  obrony cywilnej oraz służb, w tym sanitarno- epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

14)  opiniowania projektów aktów prawa miejscowego mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,

15)  ustalenia wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na obszarze gminy, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej,

16)  współpracy z terenowymi organami administracji wojskowej,

17)  przygotowania i zapewnienia niezbędnych sił do doraźnej pomocy

w grzebaniu zmarłych,

18)  prowadzenia magazynu i ewidencjonowania sprzętu obrony cywilnej,

19)  ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na obszarze gminy, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej,

20)  opracowywania informacji dotyczących realizowanych zadań w zakresie obrony cywilnej.

 

         3.   W zakresie zarządzania kryzysowego.

 

1)      obsługi i funkcjonowania gminnego zespołu zarządzania kryzysowego,

2)      kierowania działaniami prowadzonymi na obszarze gminy w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej,

3)      kierowania działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem zagrożeń na terenie gminy,

4)      realizowania zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

a)      opracowania  Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego;

b)      realizowania zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego.

5)      Zarządzania, organizowania i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów

Z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,

6)      wykonywania przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy,

7)      przeciwdziałania skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,

8)      realizowania zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,

9)      zapewnienia na obszarze gminy:

a)   pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu  informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;

b)   współdziałania z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;

c)   nadzoru nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;

d)   współpracy z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

e)      współdziałania z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

f)        realizacji zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

 

             4.  Prowadzenia kancelarii tajnej.

 

                 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Ziobrowski 16-04-2004 10:37:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Ziobrowski 24-03-2004
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 19-01-2010 11:47:46