Informacja o sposobie udostępniania danych z rejestru i księgi rejestrowej. Wniosek o odpis z rejestru.

INFORMACJA

Sposób udostępniania danych z rejestru i księgi rejestrowej:

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

  1. Otwarty dostęp do zawartości rejestru – jest bezpłatny  i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej.
  2. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej – jest odpłatne* i wydaje się każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Odpis może być:

      a)  pełny zawierający treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej

      b) skrócony zawierający treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze

 Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

       3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury                         w pok. 24 – I piętro.

 

* - urzędowe poświadczenie odpisu  od każdej pełnej lub zaczętej strony wynosi 5 zł. (podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

 

4. Wzór wniosku o wydanie odpisu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lipinach www.bip.lipiany.pl w zakładce - "Informacje"- "Rejestr Instytucji Kultury" - " Informacja o sposobie udostępniania danych z rejestru i księgi rejestrowej. Wniosek o odpis z rejestru"

 

WNIOSEK DO POBRANIA

 

Podstawa  Prawna :

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego

z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia

rejestru instytucji  kultury . ( Dz. U. z 2012 r. poz. 189 )

Załączniki do pobrania

1 wniosek o odpis z rejestru.doc (DOC, 23KB) 2012-05-16 12:54:40 474 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 16-05-2012 12:54:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: ------- 16-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 16-05-2012 12:54:40