Zapytanie cenowe - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez dwie osoby warsztatów służących pokazaniu bogactwa przyrodniczego brzegów jeziora Wądół oraz obserwacji nocnych, służących nabyciu umiejętności ich obserwacji w terenie występowania na terenie realizacji operacji "Utworzenie, z wykorzystaniem energii odnawialnej zaplecza do poznania cennego lokalnego dziedzictwa przyrodniczego terenów nadbrzeżnych jeziora Wądół, przejawiającego swoją aktywność w godzinach nocnych" w jedną z sobót marca lub kwietnia przed brzaskiem od godz. 6:00 do 8:00 oraz od zmierzchu od godz. 18:30 do 24:00 dla grupy 20 osobowej.