Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Skargi i wnioski

Rozpatrywanie skarg i wniosków

W jaki sposób można przekazać skargę lub wniosek?

 • skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie za pomocą poczty elektronicznej, telefaksu, dalekopisu lub telegraficznie;
 • mogą być wnoszone również ustnie do protokołu, w razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie; w protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Ile czasu trwa rozpatrzenie skargi lub wniosku?

 1. Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.
 2. Skargi i wnioski wniesione lub przekazane przez posłów na Sejm, senatorów i radnych rozpatrywane są najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia ich wniesienia albo przekazania.
 3. W razie niemożności załatwienia skargi lub wniosku w wyżej określonym terminie, wnioskodawca jest powiadamiany o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia.
 4. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (wniosku) zawiera wskazanie, w jaki sposób skarga (wniosek) została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi (wniosku) powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.

Gdzie złożyć dokumenty?

Urząd Miejski w Lipianach:
od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00-15:00,

pokój nr 18
Pl. Wolności 1,
74-240 Lipiany,
tel. 91 564 10 49,
fax 91 564 13 85,
e-mail: umig@lipiany.pl.

Uwagi:

 • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Zasady przyjmowania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim

 1. W zakresie zadań wykonywanych przez referaty przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywa się w tych referatach każdego dnia, w godzinach pracy.
 2. Koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków należy do Sekretarz.
 3. Burmistrz Lipian przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 13.00-15.15 i w każdą środę w godzinach 10.00-11.00.
 4. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Urzędu Miejskiego, w tym także zgłoszone ustnie do protokołu, podlegają przed podjęciem ich załatwienia ewidencji w Rejestrze Skarg i Wniosków Urzędu prowadzonym przez stanowisko ds. kontroli i informacji publicznej.
 5. W przypadkach, gdy do rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku właściwa jest inna jednostka organizacyjna, podporządkowana lub nie podporządkowana Burmistrzowi, albo organ samorządu terytorialnego – przekazuje się ją właściwej jednostce (organowi).

  Podstawa prawna:

 • Art. 229 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 06-11-2015 07:55:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: ------- 06-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 06-11-2015 08:05:32