Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 42/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok do uchwały Nr XXXVII/260/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 maja 2018 r. 2018-06-12 08:42:12
Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany dla Stowarzyszenia Miejski Klub Sportowy "STAL" 2018-06-12 08:40:41
Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-06-12 08:30:41
Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Lipian z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem terenu z przeznaczeniem pod kontener budowlany na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2018-05-23 12:56:50
Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Lipian z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2018-05-23 12:55:17
Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Lipian z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia 2018-05-14 09:36:11
Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Lipian z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy 2018-05-23 12:53:47
Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Lipian z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-05-23 12:52:38
Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Lipian z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2018-05-23 12:51:07
Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Lipian z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Lipiany 2018-05-14 09:34:27
Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Lipian z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-05-14 09:32:26
Zarządzenie Nr 31/2018 Burmistrza Lipian z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-05-14 09:31:09
Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Lipian z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2018-04-20 07:40:43
Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Lipian z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy do zespołu do spraw szacowania strat w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowiecką 2018-04-11 08:03:13
Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Lipian z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2018-04-11 08:25:36
Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Lipian z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2018-04-11 08:01:34
Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2018-04-11 07:59:54
Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-04-11 07:58:34
Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Lipian z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok do uchwały Nr XXXVI/253/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 marca 2018 r. 2018-03-30 11:55:25
Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Lipian z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 2018-03-29 11:30:19
Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Lipian z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej do oceny wniosków o stypendium i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym 2018-04-11 07:56:27
Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Lipian z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości 2018-04-11 07:55:07
Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Lipian z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2017 rok 2018-03-30 11:53:15
Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Lipian z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-03-30 11:51:48
Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Lipian z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-03-16 08:22:11
Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Lipian z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-03-16 08:20:21
Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Lipian z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok do uchwały Nr XXXV/242/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2018 r. 2018-03-16 08:18:14
Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Lipian z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych 2018-03-01 13:31:53
Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury 2018-03-01 13:28:00
Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2018-03-01 13:26:23
Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Lipian z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-03-01 13:25:23
Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Lipian z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie planu kontroli na 2018 rok 2018-03-01 13:24:03
Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Lipian z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2018-03-01 13:21:41
Zarządzenie nr 9/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych 2018-03-01 13:19:33
Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej polityki antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2018-02-01 10:11:12
Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-03-01 13:11:42
Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2018-03-01 13:10:24
Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Lipian z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 2018-02-01 10:09:09
Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Lipian z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Lipianach na rok 2018 2018-02-01 10:08:10
Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Lipian z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych na rok 2018 2018-02-01 10:06:49
Zarządzenie nr 2/2018 Burmistrza Lipian z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego działki nr 239/6 obręb Osetna gm. Lipiany 2018-01-31 14:31:23
Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Lipian z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2018-01-31 14:29:39