Sesja XXXVIII Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXVIII/281/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lipiany do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 2018-07-05 12:55:07
Uchwała Nr XXXVIII/280/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipiany 2018-07-05 12:52:15
Uchwała Nr XXXVIII/279/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipiany 2018-07-06 13:44:08
Uchwała Nr XXXVIII/278/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lipian 2018-07-05 12:13:34
Uchwała Nr XXXVIII/277/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Lipiany 2018-07-05 12:11:59
Uchwała Nr XXXVIII/276/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Lipiany miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2018-07-05 12:07:48
Uchwała Nr XXXVIII/275/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Lipiany 2018-07-05 12:01:52
Uchwała Nr XXXVIII/274/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 128 obręb Głębokie gm. lipiany 2018-07-05 11:59:46
Uchwała Nr XXXVIII/273/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 97 obręb 3 m. Lipiany 2018-07-05 11:50:44
Uchwała Nr XXXVIII/272/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipianach 2018-07-05 11:46:49
Uchwała Nr XXXVIII/271/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego komisji statutowej 2018-07-05 11:43:15
Uchwała Nr XXXVIII/270/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji statutowej 2018-07-05 11:39:47
Uchwała Nr XXXVIII/269/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2018-2028 2018-07-05 11:37:23
Uchwała Nr XXXVIII/268/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok 2018-07-05 11:20:19
Uchwała Nr XXXVIII/267/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lipian 2018-07-05 11:10:32
Uchwała Nr XXXVIII/266/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2017 rok 2018-07-05 11:09:06