Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Informacja ogólna o uchwalonych planach 2018-10-09 08:23:42
Uchwała Nr VI/40/99 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Lipiany obejmujących tereny przeznaczone pod zalesienie 2018-10-09 09:02:00
Uchwała Nr XIV/121/2000 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipiany - obręb Osetna (Dz. Nr 117/3 do 117/47 nad Jeziorem Chłop) 2018-10-09 09:03:57
Uchwała Nr XVII/145/2000 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 sierpnia 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipiany- obręb Osetna działki nr 226, 227, 228, część dz. nr 197 oraz działka 187 (po wtórnym podziale - działki nr 187/1, 187/2, 187/3 i 187/4) nad jeziorem Będzin 2018-10-09 09:05:39
Uchwała Nr XVIII/146/2000 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 12 października 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipiany - obręb Dębiec część działki nr 36/7 2018-10-09 09:07:24
Uchwała Nr XVIII/147/2000 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 12 października 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji Starego miasta w Lipianach - rejon ul. Okrzei 2018-10-09 09:14:00
Uchwała Nr XXIII/199/2001 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lipiany 2018-10-09 09:16:06
Uchwała Nr V/24/2007 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obszarze miasta i gminy Lipiany 2018-10-09 08:44:38