Zamówienia publiczne do kwoty 30.000 EURO

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Usługę dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w dni nauki szkolnej realizowaną w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę, dla I cz. zamówienia - Usługa dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r., w dni nauki szkolnej realizowana w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę- termin składania ofert 21.12.2018 r. godz. 12.30 2018-12-19 11:14:40
Usługa dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r., w roku szkolnym 2019/2020 w okresie od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w dni nauki szkolnej realizowana w oparciu o komunikację regulowaną na podstawie biletów miesięcznych wystawianych przez wykonawcę. Termin składania ofert: 12.12.2018 r. godz. 12.00 2018-12-05 11:21:08
Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Lipiany 2018-04-05 13:41:42
Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w miejscowości Osetna 2017-08-04 14:20:17
Zakup i montaż separatora wraz z wykonaniem typowego wylotu odprowadzającego ścieki opadowe. 2017-08-03 13:05:38
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót przy przebudowie trzech dróg 2016-08-17 13:29:33
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, niezbędnych zezwoleń, oraz uzyskaniem prawa do realizacji inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Połczyno 2016-07-08 12:38:51
Usługa dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2016/2017 w miesiącach od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w dniu nauki szkolnej realizowana w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę. 2016-06-29 12:16:11