Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Czerwiec 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Kancelaria 0 0
Referat finansowy 5 45
Referat inwestycji 10 27
Referat ogólno organizacyjny 17 41
Samodzielne stanowisko do spraw obrony cywilnej 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 14 17
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Maj 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Kancelaria 0 0
Referat finansowy 1 1
Referat inwestycji 4 12
Referat ogólno organizacyjny 13 31
Samodzielne stanowisko do spraw obrony cywilnej 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 11 23
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Kwiecień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Kancelaria 0 0
Referat finansowy 1 1
Referat inwestycji 16 28
Referat ogólno organizacyjny 21 111
Samodzielne stanowisko do spraw obrony cywilnej 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 10 9
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak