Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Październik 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Kancelaria 0 0
Referat finansowy 6 11
Referat inwestycji 12 15
Referat ogólno organizacyjny 4 24
Samodzielne stanowisko do spraw obrony cywilnej 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 8 7
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Wrzesień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Kancelaria 0 0
Referat finansowy 12 7
Referat inwestycji 16 40
Referat ogólno organizacyjny 56 94
Samodzielne stanowisko do spraw obrony cywilnej 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 25 33
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Sierpień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Kancelaria 0 0
Referat finansowy 0 0
Referat inwestycji 3 16
Referat ogólno organizacyjny 16 31
Samodzielne stanowisko do spraw obrony cywilnej 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak