Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Październik 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Kancelaria 0 0
Referat finansowy 9 22
Referat inwestycji 2 13
Referat ogólno organizacyjny 21 49
Samodzielne stanowisko do spraw obrony cywilnej 0 1
Urząd Stanu Cywilnego 19 35
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Wrzesień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Kancelaria 0 0
Referat finansowy 17 5
Referat inwestycji 1 4
Referat ogólno organizacyjny 29 50
Samodzielne stanowisko do spraw obrony cywilnej 2 3
Urząd Stanu Cywilnego 21 28
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Sierpień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Kancelaria 0 0
Referat finansowy 0 2
Referat inwestycji 0 4
Referat ogólno organizacyjny 15 26
Samodzielne stanowisko do spraw obrony cywilnej 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 11 24
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak