Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Listopad 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Kancelaria 0 0
Referat finansowy 1 1
Referat inwestycji 3 5
Referat ogólno organizacyjny 1 5
Samodzielne stanowisko do spraw obrony cywilnej 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 1
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Październik 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Kancelaria 0 0
Referat finansowy 6 14
Referat inwestycji 20 19
Referat ogólno organizacyjny 18 59
Samodzielne stanowisko do spraw obrony cywilnej 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 18 18
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak