Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Sierpień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Kancelaria 0 0
Referat finansowy 0 2
Referat inwestycji 0 1
Referat ogólno organizacyjny 6 8
Samodzielne stanowisko do spraw obrony cywilnej 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 3 17
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Lipiec 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Kancelaria 0 0
Referat finansowy 1 0
Referat inwestycji 3 20
Referat ogólno organizacyjny 8 25
Samodzielne stanowisko do spraw obrony cywilnej 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 12 24
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Czerwiec 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Kancelaria 0 0
Referat finansowy 8 67
Referat inwestycji 11 27
Referat ogólno organizacyjny 19 43
Samodzielne stanowisko do spraw obrony cywilnej 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 19 22
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak