Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Marzec 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Kancelaria 0 0
Referat finansowy 4 8
Referat inwestycji 0 2
Referat ogólno organizacyjny 4 21
Samodzielne stanowisko do spraw obrony cywilnej 0 1
Urząd Stanu Cywilnego 1 1
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Luty 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Kancelaria 0 0
Referat finansowy 5 10
Referat inwestycji 3 19
Referat ogólno organizacyjny 23 43
Samodzielne stanowisko do spraw obrony cywilnej 0 1
Urząd Stanu Cywilnego 11 17
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Styczeń 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Kancelaria 0 0
Referat finansowy 10 10
Referat inwestycji 15 19
Referat ogólno organizacyjny 31 98
Samodzielne stanowisko do spraw obrony cywilnej 1 1
Urząd Stanu Cywilnego 34 36
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak