Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Maj 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Kancelaria 0 0
Referat finansowy 4 3
Referat inwestycji 18 58
Referat ogólno organizacyjny 8 25
Samodzielne stanowisko do spraw obrony cywilnej 1 1
Urząd Stanu Cywilnego 18 34
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Kwiecień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Kancelaria 0 0
Referat finansowy 6 9
Referat inwestycji 2 10
Referat ogólno organizacyjny 13 34
Samodzielne stanowisko do spraw obrony cywilnej 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 27 30
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Marzec 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Kancelaria 0 0
Referat finansowy 7 11
Referat inwestycji 6 6
Referat ogólno organizacyjny 14 33
Samodzielne stanowisko do spraw obrony cywilnej 0 1
Urząd Stanu Cywilnego 23 27
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak