Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Grudzień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Kancelaria 0 0
Referat finansowy 3 1
Referat inwestycji 0 0
Referat ogólno organizacyjny 6 26
Samodzielne stanowisko do spraw obrony cywilnej 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 7 23
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Listopad 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Kancelaria 0 0
Referat finansowy 15 5
Referat inwestycji 4 23
Referat ogólno organizacyjny 17 54
Samodzielne stanowisko do spraw obrony cywilnej 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 26 38
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Październik 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Kancelaria 0 0
Referat finansowy 10 23
Referat inwestycji 4 14
Referat ogólno organizacyjny 31 57
Samodzielne stanowisko do spraw obrony cywilnej 0 1
Urząd Stanu Cywilnego 25 42
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak