Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Sierpień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Kancelaria 0 0
Referat finansowy 0 0
Referat inwestycji 2 15
Referat ogólno organizacyjny 3 10
Samodzielne stanowisko do spraw obrony cywilnej 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Lipiec 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Kancelaria 0 0
Referat finansowy 4 6
Referat inwestycji 23 82
Referat ogólno organizacyjny 20 38
Samodzielne stanowisko do spraw obrony cywilnej 0 1
Urząd Stanu Cywilnego 23 26
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Czerwiec 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Kancelaria 0 0
Referat finansowy 4 7
Referat inwestycji 7 27
Referat ogólno organizacyjny 18 26
Samodzielne stanowisko do spraw obrony cywilnej 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 24 29
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak