Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Czerwiec 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Kancelaria 0 0
Referat finansowy 4 5
Referat inwestycji 6 19
Referat ogólno organizacyjny 15 24
Samodzielne stanowisko do spraw obrony cywilnej 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 13 15
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Maj 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Kancelaria 0 0
Referat finansowy 4 5
Referat inwestycji 20 65
Referat ogólno organizacyjny 14 29
Samodzielne stanowisko do spraw obrony cywilnej 1 1
Urząd Stanu Cywilnego 25 41
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Kwiecień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Kancelaria 0 0
Referat finansowy 6 9
Referat inwestycji 2 10
Referat ogólno organizacyjny 13 34
Samodzielne stanowisko do spraw obrony cywilnej 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 27 30
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak