Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony na "Odbudowa Budynku Mieszkalnego Nr 13 Usytuowanego przy ulicy Kościuszki w Lipianach "


GMINA LIPIANY

Plac Wolności 1

74-240 LIPIANY

tel./091/ 56 41 069 fax /091/ 56 41 385

 

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

„ODBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 13

USYTUOWANEGO PRZY ULICY KOŚCIUSZKI W LIPIANACH”

/CPV 45211100-0/

Oferty należy składać w terminie do dnia 11 lipca 2007r do godz. 1200

w sekretariacie Urzędu Miejskiego Plac Wolności 1 74-240 Lipiany

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2007r o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lipianach

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004r., nr 19, poz. 177 z póź. zmianami/.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest spełnienie warunków ustawowych oraz:

- zrealizowanie w okresie pięciu lat przed datą złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min trzech robót z zakresu budowy, przebudowy lub remontu obiektów budowlanych o wartości nie mniejszej niż 50 % ceny oferty,

  • posiadanie przez kierownika budowy i kierowników robót branżowych uprawnień i ubezpieczeń wymaganych prawem budowlanym,

  • dysponowanie środkami finansowymi w wielkości niemniejszej niż 75% ceny oferty,

  • posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która jest zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bip.lipiany.pl W wersji papierowej specyfikację można otrzymać do dnia 05.07.2007r w siedzibie zamawiającego (pok. 15 p. Henryk Kicka tel 091/56 41 069 w. 106) albo pocztą po złożeniu lub przesłaniu faxem pisemnego wniosku o jej przekazanie. Cena specyfikacji 24,40 zł brutto. Cena specyfikacji nie obejmuje kosztów powielenia i oprawy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych i przedmiaru robót. Pisemny wniosek powinien zawierać informacje niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz zobowiązanie do zapłaty uzgodnionych kosztów powielenia i oprawy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych i przedmiaru robót. Termin osobistego odbioru specyfikacji istotnych warunków zamówienia w siedzibie zamawiającego należy uzgodnić telefonicznie.

Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane, elektryczne, instalacyjne /wod.-kan. i c.o./ oraz budowa i przebudowa części dachu. Szczegółowy opis i zakres zamówienia został podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 404.995,34 zł PLN.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych.

Udział w postępowaniu nie wymaga wpłaty wadium.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów lub zastosować do wyboru najkorzystniejszej oferty aukcji elektronicznej.

 

 

Wymagany termin wykonania zamówienia: w ciągu 210 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy wykonawczej.

Termin związania z ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena brutto oferty 100 %.

Lipiany 04.06.2007r.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Og_._o_przet._rob._budowl..pdf (PDF, 30.KB) 2007-06-05 13:33:21 30.KB 398 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Architektura.part01.exe 2007-06-06 11:01:09 878KB 172 razy
2 Spec._tech._rob._budowl..pdf 2007-06-05 14:11:01 3.5MB 126 razy
3 Architektura.part12.rar 2007-06-06 13:23:45 878KB 128 razy
4 Architektura.part14.rar 2007-06-06 13:27:06 878KB 131 razy
5 Inst._elektrycz.pdf 2007-06-05 14:33:57 791KB 831 razy
6 Konstrukcja.PDF 2007-06-05 14:26:26 1.5MB 3971 razy
7 Architektura.part02.rar 2007-06-06 14:14:56 878KB 139 razy
8 Architektura.part11.rar 2007-06-06 13:21:37 878KB 135 razy
9 Architektura.part08.rar 2007-06-06 13:13:21 878KB 118 razy
10 Architektura.part09.rar 2007-06-06 13:14:57 878KB 127 razy
11 Architektura.part03.rar 2007-06-06 11:04:27 878KB 132 razy
12 Przedm.roboty_elektr..pdf 2007-06-05 13:54:25 937KB 288 razy
13 Architektura.part10.rar 2007-06-06 13:17:17 878KB 137 razy
14 Architektura.part04.rar 2007-06-06 11:06:03 878KB 139 razy
15 Przed._roboty_wod-kan..pdf 2007-06-05 14:00:16 735KB 129 razy
16 Architektura.part01.rar 2007-06-11 12:24:59 830KB 139 razy
17 Spec._tech._rob._elektr..pdf 2007-06-05 14:16:44 2.1MB 122 razy
18 Architektura.part05.rar 2007-06-06 13:03:27 878KB 133 razy
19 Architektura.part06.rar 2007-06-06 13:06:23 878KB 126 razy
20 SIWZ.pdf 2007-06-05 13:33:21 262KB 167 razy
21 Przedm._roboty_budowl..pdf 2007-06-05 14:03:22 1.1MB 147 razy
22 Architektura.part15.rar 2007-06-06 13:28:23 776KB 130 razy
23 Architektura.part07.rar 2007-06-06 13:10:18 878KB 119 razy
24 Spec._techn._rob._wod-kan..pdf 2007-06-05 14:22:59 2.7MB 119 razy
25 Inst._sanitarne.PDF 2007-06-05 14:32:17 3.1MB 7433 razy
26 Architektura.part13.rar 2007-06-06 13:25:14 878KB 138 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Zm-tr-siwz.pdf (PDF, 45.KB) 2007-06-11 12:14:37 45.KB 435 razy
2 Wyja_nienia_i_modyfikacje_UWAGA.doc (DOC, 20KB) 2007-06-06 14:50:38 20KB 369 razy
3 Wyja_nienia_i_modyfikacje.doc (DOC, 19.KB) 2007-06-06 15:19:32 19.KB 381 razy
Wynik postępowania
1 Zaw-wyb-ofer.pdf (PDF, 18.KB) 2007-07-31 10:59:39 18.KB 366 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 05-06-2007 11:00:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 05-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 31-07-2007 10:59:39