Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony na "Udzielenie kredytu bankowego dla zadań inwestycyjnych i wydatków bieżących realizowanych przez Gminę Lipiany"

 

 

GMINA   LIPIANY

Plac Wolności 1

74-240 LIPIANY

 

 

tel./091/ 56 41 069                            fax /091/ 56 41 385

 

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

 

 

„UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO DLA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ LIPIANY”

/CPV  45233123-7./

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 25 września 2007r  do godz. 1200

w pok. nr 21 /sekretariat/ Urzędu Miejskiego Plac Wolności 1  74-240 Lipiany

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 września 2007r o godz. 1300  w pok. 19 Urzędu Miejskiego w Lipianach

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1   i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Tekst. jedn. Dz. U. z 2006r., nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami/.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest spełnienie warunków ustawowych oraz wykonanie w okresie trzech lat przed datą złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, min. dwóch zamówień z zakresu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 % ceny oferty.

.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie   w siedzibie zamawiającego (p. Krzysztof Walerowski tel 091/56 41 069 w. 114) albo pocztą po złożeniu lub przesłaniu faxem pisemnego wniosku o jej przekazanie. Termin osobistego odbioru specyfikacji istotnych warunków zamówienia w siedzibie zamawiającego należy uzgodnić telefonicznie.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest również udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem internetowym www.bip.lipiny.pl.

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego w wysokości 1.770.450,- zł PLN    na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i wydatków bieżących realizowanych przez Gminę Lipiany  w 2007r.

Szczegółowy opis i zakres zamówienia został podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów lub zastosować do wyboru oferty aukcji elektronicznej.

Udział w postępowaniu nie wymaga wpłaty wadium.

 

Wymagany termin wykonania zamówienia:      od dnia 30.09.2007r do dnia 31.12.2015r.

Termin związania z ofertą:                                 30 dni od terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:                 cena brutto oferty 100 %. 

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.08.2007r

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Og_._o_przet._kred-bank-2007.pdf (PDF, 105KB) 2007-08-16 13:08:55 105KB 360 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Informacje_dla_oferenta.rar 2007-08-17 13:41:53 1.7MB 148 razy
2 Sprawozdania_z_wykonania_budzetu.rar 2007-08-20 13:36:28 434KB 109 razy
3 Sprawozdania_z_wykonania_bud_etu_wraz_z_uchwa_ami.rar 2007-08-28 10:49:14 739KB 94 razy
4 Aktualna_Informacja_o_przebiegu_wykonania_budzetu_za_I_polrocze_2007_r.rar 2007-09-06 08:56:46 365KB 92 razy
5 Informacje_dodatkowe-za_wiadczenia.rar 2007-09-04 08:39:32 1.2MB 102 razy
6 Sprawozdania_bud_etowe_za_I_po_rocze_2007_rok_cz._II.rar 2007-08-20 14:50:55 2.4MB 108 razy
7 Informacja_dla_oferenta_sprawozdania_bud_etowe_za_2005_rok.rar 2007-08-20 13:04:38 4.9MB 120 razy
8 Informacje_dodatkowe.rar 2007-08-29 11:35:57 558KB 98 razy
9 Prognoza_d_ugu__na_rok_2007_aktualana.xls 2007-09-04 14:12:27 53.KB 145 razy
10 Informacja_o_przebiegu_wykonania_bud_etu_gminy_za_I_po_rocze_2007_roku.rar 2007-09-03 09:59:38 365KB 107 razy
11 Sprawozdania_bud_etowe_za_2006_rok_cz._I.rar 2007-08-20 14:09:31 2.2MB 116 razy
12 Specyfikacja_2007.pdf 2007-08-16 13:08:55 124KB 153 razy
13 Sprawozdania_bud_etowe_za_2006_rok_cz.II.rar 2007-08-20 14:24:08 3.9MB 116 razy
14 Sprawozdania_bud_etowe_za_I_po_rocze_2007_rok_cz._I.rar 2007-08-20 14:37:18 3.7MB 111 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Odpowiedz_nr_3_na_zapytanie.pdf (PDF, 21.KB) 2007-09-19 08:45:13 21.KB 357 razy
2 Wyjasnienie_dotycz.siwz_oraz_informacje.pdf (PDF, 41.KB) 2007-08-29 12:27:50 41.KB 407 razy
3 Zmiana_tre_ci_SIWZ.pdf (PDF, 25.KB) 2007-08-22 12:14:17 25.KB 378 razy
4 Wyjasnienie_dotycz.siwz_oraz_informacje_nr_2.pdf (PDF, 31.KB) 2007-09-04 12:55:08 31.KB 424 razy
Wynik postępowania
1 Og_oszenie_o_rozstrzygnieciu_przetargu_na_kredyt.pdf (PDF, 13.KB) 2007-10-08 09:39:18 13.KB 379 razy
Udzielenie zamówienia
1 OG_OSZENIE_o_zawarciu_umowy.doc (DOC, 20KB) 2007-10-23 12:38:41 20KB 367 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 16-08-2007 13:08:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 16-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 23-10-2007 12:38:41