Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Lipiany na lata 2011-2021 - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

GMINA   LIPIANY       

 Plac Wolności 1

74-240 LIPIANY

 

 

tel./091/ 56 41 069      fax /091/ 56 41 385

 

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

  

„UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO DLA GMINY LIPIANY”

/CPV 66113000/

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 22 sierpnia  2011 r.  do godz. 1200

w pok. nr 18 /sekretariat/ Urzędu Miejskiego Plac Wolności 1  74-240 Lipiany

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 sierpnia  2011 r. o godz. 1215  w pok.  19 Urzędu Miejskiego    w Lipianach

 

O udzielenie zamówienia mogą  ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1   i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Tekst. jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr  223, poz. 1655 z późn. zmianami/.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest spełnienie warunków ustawowych oraz wykonaniew okresie trzech lat od 30 czerwca 2008 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to  w tym okresie, min. dwóch zamówień z zakresu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości kredytu łącznie nie mniejszej niż 50 % wartości kredytu.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie  w siedzibie zamawiającego (p. Krzysztof Walerowski tel. 91/56 41 069 w. 114)albo pocztą po złożeniu lub przesłaniu faxem pisemnego wniosku o jej przekazanie. Termin osobistego odbioru specyfikacji istotnych warunków zamówienia w siedzibie zamawiającego należy uzgodnić telefonicznie.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest również udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem internetowym www.bip.lipiany.pl.

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego w wysokości 2.080.000,- zł PLN (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy) na sfinansowanie planowanego deficytu, wydatków inwestycyjnych  oraz rozchodów  Gminy Lipiany w  2011 r.

Szczegółowy opis i zakres zamówienia został podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów lub zastosować do wyboru oferty aukcji elektronicznej.

Udział w postępowaniu wymaga wpłaty wadium w wysokości 10.000 PLN

 

Wymagany termin wykonania zamówienia:      od dnia 01.09.2011 r. do dnia 30.11.2021 r.

Termin związania z ofertą:                                 60 dni od terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:                 cena brutto oferty 100 %.

 

Ogłoszenie opublikowano w dniu 15.07.2011r. w  Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod numerem 223012-2011

Ogłoszenie umieszczono w dniu 15.07.2011 w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 202562-2011

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 228397_2011.pl_ts.pdf (PDF, 76.KB) 2011-07-21 12:08:59 76.KB 393 razy
2 223012_2011.pl_ts.pdf (PDF, 163KB) 2011-07-15 15:38:52 163KB 402 razy
3 zmiana_ogloszenia.mht (MHT, 16.KB) 2011-07-18 10:41:52 16.KB 375 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zaswiadczenie_o_niezaleganiu_w_oplacaniu_skladek_ZUS.pdf 2011-07-28 10:36:15 398KB 345 razy
2 sprawozdania_budzetowe_drugi_kwartal__2011.rar 2011-07-27 07:38:41 27.MB 363 razy
3 Specyfikacja_Istotnych_WarunkA_w_ZamA_wienia.pdf 2011-07-15 15:38:52 135KB 482 razy
4 zaswiadczenie_o_wyborze_Burmistrz.pdf 2011-07-28 12:46:41 216KB 351 razy
5 informacje_dla_oferenta.rar 2011-07-18 12:12:35 74.MB 466 razy
6 opinie_RIO__budzet_gminy_na_2011r.rar 2011-08-19 13:10:27 2.7MB 31 razy
7 INFORMACJA_O_STANIE_ZOBOWIAZAN_-KREDYTY,_POZYCZKI_NA__30.06.11_r..pdf 2011-08-17 13:09:07 29.KB 130 razy
8 Opinia_RIO_w_sprawie_mozliwosci_splaty_kredytu_przez_Gmine_Lipiany.pdf 2011-08-01 13:39:10 969KB 265 razy
9 uchwala_w_sprawie_powolania_Skarbnika_Gminy.pdf 2011-07-28 12:47:09 266KB 347 razy
10 UchwaA_a__Rady_Miejskiej_w_Lipianach_w_sprawie_zaciA_gniA_cia_kredytu.pdf 2011-08-01 13:38:27 317KB 258 razy
11 zaswiadczenie_o_niezaleganiu_w_podatkach.pdf 2011-07-28 11:53:31 676KB 345 razy
Odwołania
1 przedluzenie_terminu-kredyt.pdf (PDF, 14.KB) 2011-08-17 14:51:34 14.KB 409 razy
Wynik postępowania
1 zawiad._o_wyb.oferty.pdf (PDF, 25.KB) 2011-08-29 14:41:02 25.KB 433 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.PDF (PDF, 1.2MB) 2011-09-01 14:33:02 1.2MB 458 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 15-07-2011 15:38:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 15-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 01-09-2011 14:33:02