Przebudowa drogi w miejscowości Mielęcinek

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 1.1MB) 2017-05-31 14:25:01 1.1MB 128 razy
2 Ogłoszenie o zamówieniu.htm (HTM, 106KB) 2017-05-31 14:26:31 106KB 53 razy
3 ogloszenie o zmianie.pdf (PDF, 50.KB) 2017-05-31 14:27:54 50.KB 116 razy
4 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.html (HTML, 11.KB) 2017-05-31 14:34:01 11.KB 115 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (PDF, 7.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-31 14:25:01 7.1MB 148 razy
2 zalacznik_nr_1_do_siwz_projekt_budowlany.zip (ZIP, 22.MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-31 14:26:31 22.MB 141 razy
3 zalacznik_nr_2_do_siwz__specyfikacje_techniczne.pdf (PDF, 28.MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-31 14:34:01 28.MB 152 razy
4 Załacznik nr 3_formularz oferty.pdf (PDF, 746KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-31 14:34:21 746KB 138 razy
5 Załącznik nr 4_Oświadczenie podstawy wykluczenia.pdf (PDF, 516KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-31 14:34:39 516KB 139 razy
6 Załacznik nr 5_Oświadczenie o spełnianiau warunków udziału w postepowaniu.pdf (PDF, 356KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-31 14:34:57 356KB 138 razy
7 Załącznik nr 6_oświadczenie _ grupa kapitałowa.pdf (PDF, 185KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-31 14:35:19 185KB 141 razy
8 Załacznik nr 7_zobowiązanie podmiotów.pdf (PDF, 348KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-31 14:35:40 348KB 139 razy
9 Załącznik nr 8_wykaz osób.pdf (PDF, 178KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-31 14:35:55 178KB 138 razy
10 Zalącznik nr 9_wykaz prac podobnych.pdf (PDF, 173KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-31 14:36:13 173KB 141 razy
11 Załącznik nr 10_wzór umowy.pdf (PDF, 3.8MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-31 14:36:53 3.8MB 139 razy
12 Załączniok nr 11_przedmiar robót.pdf (PDF, 63.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-31 14:37:24 63.KB 156 razy
13 Załączniki w formie edytowalnej.zip (ZIP, 677KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-05-31 14:38:48 677KB 142 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf (PDF, 401KB) 2017-07-04 14:32:28 401KB 103 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.html (HTML, 41.KB) 2017-07-20 09:32:47 41.KB 35 razy
2 Ogoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (PDF, 246KB) 2017-07-20 09:33:09 246KB 36 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 91.KB) 2017-06-19 14:02:29 91.KB 61 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 31-05-2017 14:25:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kuczyńska 31-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 20-07-2017 09:33:09