Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębiec

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.htm (HTM, 94.KB) 2017-09-05 08:19:13 94.KB 206 razy
2 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 101KB) 2017-09-05 08:19:49 101KB 106 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 1.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-05 08:19:13 1.4MB 49 razy
2 Załącznik nr 1 _ Dokumentacja techniczna.pdf (PDF, 588KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-05 08:19:49 588KB 41 razy
3 Załacznik nr 2 _ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.pdf (PDF, 8.6MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-05 08:21:33 8.6MB 40 razy
4 Załącznik nr 3 _ formularz oferty.pdf (PDF, 634KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-05 08:21:58 634KB 39 razy
5 Załacznik nr 4 _ oświadczenie własne wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia.pdf (PDF, 397KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-05 08:22:14 397KB 40 razy
6 Załącznik nr 5 _ oświadczenie własne wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf (PDF, 320KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-05 08:22:30 320KB 37 razy
7 Załącznik nr 6 _ oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf (PDF, 174KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-05 08:22:47 174KB 37 razy
8 Załącznik nr 7 _ zobowiązanie do udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego.pdf (PDF, 305KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-05 08:23:03 305KB 37 razy
9 Załącznik nr 8 _ wykaz osób.pdf (PDF, 167KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-05 08:23:17 167KB 40 razy
10 Załącznik nr 9 _ wzór umowy.pdf (PDF, 796KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-05 08:23:34 796KB 37 razy
11 Załącznik nr 10 _ przedmiar robót.pdf (PDF, 141KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-05 08:23:48 141KB 46 razy
12 Załączniki w formie edytowalnej.zip (ZIP, 93.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-09-05 08:24:13 93.KB 41 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert.docx (DOCX, 16.KB) 2017-09-22 07:45:37 16.KB 94 razy
2 Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 345KB) 2017-09-22 07:47:09 345KB 108 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf (PDF, 391KB) 2017-10-16 14:20:02 391KB 115 razy
Udzielenie zamówienia
1 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.html (HTML, 36.KB) 2017-11-24 10:03:50 36.KB 73 razy
2 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf (PDF, 114KB) 2017-11-24 10:04:10 114KB 73 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 05-09-2017 08:19:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kuczyńska 05-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 24-11-2017 10:04:10