Przetarg nieograniczony : Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z rozruchem dla zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany"- UWAGA ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 408KB) 2018-08-13 12:51:02 408KB 164 razy
2 13_08_2018_12_51_32_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 241KB) 2018-08-13 12:51:32 241KB 52 razy
3 ZP400PodgladOpublikowanego.htm (HTM, 201KB) 2018-08-13 12:52:25 201KB 45 razy
4 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.html (HTML, 20.KB) 2018-08-24 14:01:49 20.KB 27 razy
5 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf (PDF, 83.KB) 2018-08-24 14:02:20 83.KB 33 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.pdf 2018-08-13 12:51:02 11.MB 85 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ_formularz oferty.pdf 2018-08-13 12:51:32 157KB 45 razy
3 Załącznik nr 1A_zestawienie robót.pdf 2018-08-13 12:52:25 113KB 55 razy
4 Załącznik nr 2 do SIWZ _Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf 2018-08-13 12:52:44 133KB 44 razy
5 Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf 2018-08-13 12:53:04 194KB 38 razy
6 Załącznik nr 4 do SIWZ_wykaz robót.pdf 2018-08-13 12:54:34 257KB 41 razy
7 Załącznik nr 5 do siwz_ oświadczenie_grupa kapitałowa.pdf 2018-08-13 12:54:49 108KB 43 razy
8 zalacznik_nr_6.zip 2018-08-13 12:54:57 26.MB 94 razy
9 Załącznik nr 7_informacje dodatkowe.zip 2018-08-13 12:56:48 3.1MB 64 razy
10 Załącznik nr 8_Wzór umowy.pdf 2018-08-13 12:57:06 479KB 44 razy
11 Załączniki w formie edytowalnej.zip 2018-08-13 12:57:25 288KB 46 razy
12 Zał. nr 4 - wzór karty gwarancyjnej..pdf 2018-08-13 15:28:29 187KB 39 razy
13 Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu zmiana terminu składania ofert.pdf 2018-08-24 14:01:49 447KB 34 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 odp. do zapytań w sprawie SIWZ.pdf (PDF, 249KB) 2018-08-16 10:40:32 249KB 74 razy
2 odpowiedź do zapytań w sprawie SIWZ.pdf (PDF, 480KB) 2018-08-24 14:01:49 480KB 51 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 informacja_z_otwarcia_ofert (1).pdf (PDF, 407KB) 2018-09-14 11:50:07 407KB 47 razy
Wynik postępowania
1 Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 407KB) 2018-09-13 15:02:54 407KB 59 razy
Udzielenie zamówienia
1 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (PDF, 260KB) 2018-09-18 14:46:27 260KB 42 razy
2 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_unieważnienie postępowania.pdf (PDF, 198KB) 2018-09-18 14:46:52 198KB 29 razy
3 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA_unieważnienie postepowania.html (HTML, 50.KB) 2018-09-18 14:48:29 50.KB 27 razy
4 18_09_2018_14_48_48_OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA_uniewaznienie postepowania.pdf (PDF, 126KB) 2018-09-18 14:48:48 126KB 30 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 13-08-2018 12:51:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kuczyńska 13-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 18-09-2018 14:48:48