Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany" oraz prowadzenie nadzoru autorskiego przy jego realizacji- UWAGA ZMIANA SIWZ i OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIU - zmiana terminu składania ofert

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 216KB) 2018-11-08 12:15:47 216KB 93 razy
2 ZP400PodgladOpublikowanego.htm (HTM, 139KB) 2018-11-08 12:16:30 139KB 24 razy
3 Ogłoszenie o zamówieniu loga.pdf (PDF, 337KB) 2018-11-08 12:17:33 337KB 18 razy
4 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.html (HTML, 20.KB) 2018-11-16 15:13:36 20.KB 6 razy
5 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf (PDF, 83.KB) 2018-11-16 15:14:11 83.KB 12 razy
6 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z logami.pdf (PDF, 56.KB) 2018-11-16 15:19:03 56.KB 7 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.pdf 2018-11-08 12:15:47 6.1MB 72 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ_Formularz oferty.pdf 2018-11-08 12:16:30 149KB 27 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ _Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf 2018-11-08 12:17:33 118KB 20 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ _ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf 2018-11-08 12:17:44 181KB 20 razy
5 Załącznik nr 4 do SIWZ_Wykaz usług.pdf 2018-11-08 12:17:55 200KB 20 razy
6 Załącznik nr 5 do SIWZ _Wykaz osób.pdf 2018-11-08 12:18:09 96.KB 20 razy
7 Załącznik nr 6 do SIWZ_ Oświadczenie_grupa kapitałowa.pdf 2018-11-08 12:18:24 108KB 21 razy
8 Załącznik nr 7 do SIWZ _Opis przedmiotu zamówienia.pdf 2018-11-08 12:18:37 168KB 47 razy
9 Załącznik nr 9 do SIWZ _Wzór umowy.pdf 2018-11-08 12:24:42 305KB 27 razy
10 zalacznik_nr_8_do_siwz_.zip 2018-11-08 12:24:42 29.MB 49 razy
11 Załączniki w formie edytowalnej.zip 2018-11-08 12:25:26 324KB 27 razy
12 Informacja o zmianie - zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf 2018-11-16 15:13:36 817KB 14 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ.pdf (PDF, 1.8MB) 2018-11-16 15:13:36 1.8MB 22 razy
2 Odpowiedź na pytania do treści SIWZ-1.pdf (PDF, 510KB) 2018-11-20 13:18:20 510KB 14 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 538KB) 2018-11-23 14:47:36 538KB 174 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 08-11-2018 12:15:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kuczyńska 08-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 23-11-2018 14:47:36