Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym postępowanie uproszczone Agnieszka Kosiorek 2019-01-18 15:03:31 dodanie dokumentu
Plan na 2019 r. Agnieszka Kosiorek 2019-01-18 14:11:26 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Krasnym Agnieszka Kosiorek 2019-01-15 09:44:58 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowych 2019 r. w tym: łagodzenie śliskości i odśnieżanie Agnieszka Kosiorek 2019-01-11 14:43:27 dodanie dokumentu
Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: " Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie w tym: łagodzenie śliskości i odśnieżanie" Agnieszka Kosiorek 2019-01-10 14:58:46 edycja dokumentu
System Informacji Przestrzennej "e-mapa" Agnieszka Kosiorek 2019-01-09 14:53:02 usunięcie dokument
System Informacji Przestrzennej "e-mapa" Agnieszka Kosiorek 2019-01-09 14:51:54 dodanie dokumentu
System Informacji Przestrzennej "e-mapa" Agnieszka Kosiorek 2019-01-09 14:50:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII.10.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipiany. Agnieszka Kosiorek 2019-01-09 14:40:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII.9.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Lipiany na 2019 r. Agnieszka Kosiorek 2019-01-09 14:38:18 dodanie dokumentu
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. Agnieszka Kosiorek 2019-01-08 15:17:00 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2019-01-04 11:00:07 dodanie dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2019-01-02 19:02:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 127/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2019-01-02 09:26:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 123/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Agnieszka Kosiorek 2019-01-02 09:25:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 122/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok do uchwały Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 20 grudnia 2018 roku Agnieszka Kosiorek 2019-01-02 09:24:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 121/2018 Burmistrza Lipian z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy Agnieszka Kosiorek 2019-01-02 09:21:47 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 121/2018 Burmistrza Lipian z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy Agnieszka Kosiorek 2019-01-02 09:21:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 121/2018 Burmistrza Lipian z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy Agnieszka Kosiorek 2019-01-02 09:20:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 120/2018 Burmistrza Lipian z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2019-01-02 09:17:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 119/2018 Burmistrza Lipian z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2019-01-02 09:14:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 118/2018 Burmistrza Lipian z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2019-01-02 08:18:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 117/2018 Burmistrza Lipian z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2019-01-02 08:15:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 116/2018 Burmistrza Lipian z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2019-01-02 08:13:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 115/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2019-01-02 07:59:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 113/2018 Burmistrza Lipian z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2019-01-02 07:52:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 110/2018 Burmistrza Lipian z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie instrukcji kasowej Agnieszka Kosiorek 2019-01-02 07:49:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 110/2018 Burmistrza Lipian z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie instrukcji kasowej Agnieszka Kosiorek 2019-01-02 07:47:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Agnieszka Kosiorek 2018-12-31 12:26:39 dodanie dokumentu
Usługę dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w dni nauki szkolnej realizowaną w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę, dla I cz. zamówienia - Usługa dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r., w dni nauki szkolnej realizowana w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę- termin składania ofert 21.12.2018 r. godz. 12.30 Agnieszka Kosiorek 2018-12-27 09:44:42 edycja dokumentu
Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: " Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie w tym: łagodzenie śliskości i odśnieżanie" Agnieszka Kosiorek 2018-12-27 08:47:23 edycja dokumentu
Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: " Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie w tym: łagodzenie śliskości i odśnieżanie" Agnieszka Kosiorek 2018-12-27 08:46:34 dodanie dokumentu
Regulamin Agnieszka Kosiorek 2018-12-27 07:51:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 124/2018 z 21 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-12-27 07:48:17 dodanie dokumentu
Usługę dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w dni nauki szkolnej realizowaną w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę, dla I cz. zamówienia - Usługa dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r., w dni nauki szkolnej realizowana w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę- termin składania ofert 21.12.2018 r. godz. 12.30 Agnieszka Kosiorek 2018-12-19 11:14:52 edycja dokumentu
Usługę dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w dni nauki szkolnej realizowaną w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę, dla I cz. zamówienia - Usługa dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r., w dni nauki szkolnej realizowana w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę- termin składania ofert 21.12.2018 r. godz. 12.30 Agnieszka Kosiorek 2018-12-19 11:14:40 dodanie dokumentu
Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą - dot. zamówienia na "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany" oraz prowadzenie nadzoru autorskiego przy jego realizacji Agnieszka Kosiorek 2018-12-17 17:20:23 edycja dokumentu
Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą - dot. zamówienia na "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany" oraz prowadzenie nadzoru autorskiego przy jego realizacji Agnieszka Kosiorek 2018-12-17 17:18:52 dodanie dokumentu
Usługa dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r., w roku szkolnym 2019/2020 w okresie od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w dni nauki szkolnej realizowana w oparciu o komunikację regulowaną na podstawie biletów miesięcznych wystawianych przez wykonawcę. Termin składania ofert: 12.12.2018 r. godz. 12.00 Małgorzata Kuczyńska 2018-12-14 15:53:41 edycja dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Agnieszka Kosiorek 2018-12-12 14:12:33 dodanie dokumentu