Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 24 września 2018 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń przez pełnomocników wyborczy komitetów wyborczych kandydatów do komisji obwodowych oraz o terminie losowania zgłoszonych kandydatów. Agnieszka Kosiorek 2018-09-24 13:39:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Lipian z dnia 14 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 13:53:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 86/2018 Burmistrza Lipian z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 13:51:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 85/2018 Burmistrza Lipian z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 13:50:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przeniesienia praw z umów dzierżawy Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 13:48:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Instrukcji kasowej Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 13:38:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 13:37:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 13:31:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Lipian z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu z przeznaczeniem pod punkt sprzedaży handlowej i gastronomicznej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 13:29:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 76/2018 Burmistrza Lipian z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 13:14:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Lipian z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 13:09:56 dodanie dokumentu
Porządek obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbędzie się 24 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach. Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 12:48:48 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 12:46:54 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2018-2028 Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 12:42:59 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 12:41:08 dodanie dokumentu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 12:39:52 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 12:38:29 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie Statutu Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 12:33:38 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 12:32:04 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego udziałów w działkach zabudowanych oznaczonych numerami 41/1 oraz 44 obręb Żarnowo gm. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 12:30:10 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lipiany na lata 2017-2023 Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 12:26:28 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Lipian z dnia 19 września 2018 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 07:53:50 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Lipian z dnia 19 września 2018 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 07:53:34 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Lipiany z dnia 19 września 2018 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-09-19 15:10:53 dodanie dokumentu
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY- Przedmiotem przetargu jest udział w 1/2 części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w obrębie Będzin gm. Lipian. Przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). Agnieszka Kosiorek 2018-09-19 15:06:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Lipianach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-09-19 11:01:02 edycja dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Lipianach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-09-18 13:21:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Lipianach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-09-18 13:19:50 edycja dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Lipianach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-09-18 13:19:18 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach konsultacji Programu na 2019 r. Agnieszka Kosiorek 2018-09-18 10:19:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach z dnia 12 września 2018 roku o składzie, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-09-17 11:26:39 edycja dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach z dnia 12 września 2018 roku o składzie, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-09-17 11:26:35 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach z dnia 12 września 2018 roku o składzie, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-09-17 11:26:17 edycja dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach z dnia 12 września 2018 roku o składzie, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-09-17 11:25:51 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach z dnia 12 września 2018 roku o składzie, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-09-17 11:24:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 87/2018 Burmistrza Lipian z dnia 12 września 2018 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych Agnieszka Kosiorek 2018-09-14 12:46:12 dodanie dokumentu
Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipianach - Pożegnanie Lata Agnieszka Kosiorek 2018-09-14 10:40:50 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł zamówienia] Małgorzata Kuczyńska 2018-09-13 15:04:28 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł zamówienia] Małgorzata Kuczyńska 2018-09-13 14:59:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach z dnia 12 września 2018 roku o składzie, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-09-12 17:14:14 edycja dokumentu