Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Krasnym Agnieszka Kosiorek 2017-06-29 11:26:31 dodanie dokumentu
Petycje Agnieszka Kosiorek 2017-06-23 08:58:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Lipian z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury na rok 2016 Agnieszka Kosiorek 2017-06-22 12:46:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Lipian z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury na rok 2016 Agnieszka Kosiorek 2017-06-22 12:46:07 usunięcie załacznika
Burmistrz Lipian ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej w 2017 r. dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-06-22 12:17:06 edycja dokumentu
za rok 2016 Agnieszka Kosiorek 2017-06-22 08:37:39 edycja dokumentu
za rok 2016 Agnieszka Kosiorek 2017-06-22 08:37:29 dodanie dokumentu
za rok 2015 Agnieszka Kosiorek 2017-06-22 08:35:26 dodanie dokumentu
Godziny przyjęc Burmistrza Lipian Agnieszka Kosiorek 2017-06-21 09:07:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2017 Burmistrza Lipian z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Agnieszka Kosiorek 2017-06-21 07:34:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Lipian z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zakazu używania wody z sieci wodociągowej do podlewania ogrodów i trawników Agnieszka Kosiorek 2017-06-21 07:32:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 48/2017 Burmistrza Lipian z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 Agnieszka Kosiorek 2017-06-21 07:29:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Lipian z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Agnieszka Kosiorek 2017-06-21 07:26:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Lipian z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy Nr N/073/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. Agnieszka Kosiorek 2017-06-14 14:22:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Lipian z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk "Orlik" w Lipianach przy ul. Lipowej 9 Agnieszka Kosiorek 2017-06-14 14:21:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Lipian z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy Nr N/073/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. Agnieszka Kosiorek 2017-06-14 14:19:30 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2016 rok Agnieszka Kosiorek 2017-06-14 14:00:42 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lipian Agnieszka Kosiorek 2017-06-14 13:58:16 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2017 rok Agnieszka Kosiorek 2017-06-14 13:56:41 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2017-2028 Agnieszka Kosiorek 2017-06-14 13:53:30 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego Agnieszka Kosiorek 2017-06-14 13:42:07 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lipiany na lata 2017-2023 Agnieszka Kosiorek 2017-06-14 13:39:31 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-06-14 13:36:30 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-06-14 13:32:28 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pyrzyce Agnieszka Kosiorek 2017-06-14 13:27:01 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe pn. "Usunięcie drzewa (wywrotu) gatunek dąb z terenu gminnego wraz z pozyskaniem drewna" Agnieszka Kosiorek 2017-06-14 10:22:42 dodanie dokumentu
Protokół nr XXVI/2017 sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbyła się dnia 25 kwietnia 2017 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach. Agnieszka Kosiorek 2017-06-14 07:21:32 dodanie dokumentu
Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbędzie się 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach. Agnieszka Kosiorek 2017-06-14 07:16:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek ORANGE POLSKA S.A. Jagoda Oźmińska 2017-06-09 14:08:46 dodanie dokumentu
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku kotłowni przy przedszkolu miejskim na salę dydaktyczną wraz z pomieszczeniami socjalno - technicznymi, usytuowanego na działce nr ewid. 139/2 w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Lipiany. Agnieszka Kosiorek 2017-06-08 14:14:28 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy położonych na terenie Miasta i Gminy Lipiany. Agnieszka Kosiorek 2017-06-07 15:00:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 45/2017 Burmistrza Lipian z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji Agnieszka Kosiorek 2017-06-07 12:42:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Lipian z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych przy sprzedaży nieruchomości w drodze ustnych przetargów nieograniczonych Agnieszka Kosiorek 2017-06-07 12:41:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie 41/2017 Burmistrza Lipian z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 Agnieszka Kosiorek 2017-06-07 12:39:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 40/2017 Burmistrza Lipian z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok do uchwały Nr XXVII/190/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 maja 2017 r. Agnieszka Kosiorek 2017-06-07 12:27:45 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Mironowie Agnieszka Kosiorek 2017-06-07 11:46:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Lipian z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej Agnieszka Kosiorek 2017-06-07 11:03:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 38/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 Agnieszka Kosiorek 2017-06-07 11:01:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Lipian z dnia 11 maja 2017 r. w spawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 157 obręb 3 m. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-06-07 10:57:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Lipian z dnia 08 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 27/6 obręb 2 m. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-06-07 10:37:48 dodanie dokumentu