Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Przydatność wody do spożycia - Derczewko Agnieszka Kosiorek 2019-03-26 10:48:48 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia - Nowice Agnieszka Kosiorek 2019-03-26 10:48:15 dodanie dokumentu
Anna Hackiewicz - Gębska - Zastępca Burmistrza Agnieszka Kosiorek 2019-03-25 12:33:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 22/2019 Burmistrza Lipian z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/2016 w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lipiany Agnieszka Kosiorek 2019-03-25 12:05:40 edycja dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2019-03-25 12:04:21 edycja dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2019-03-25 12:03:41 edycja dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2019-03-25 12:03:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/254/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lipiany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Agnieszka Kosiorek 2019-03-25 11:57:41 dodanie dokumentu
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie uruchomienia serwisu Agnieszka Kosiorek 2019-03-25 11:55:41 dodanie dokumentu
Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej Gminy Lipiany oraz jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Małgorzata Kuczyńska 2019-03-21 08:24:25 edycja dokumentu
Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej Gminy Lipiany oraz jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Małgorzata Kuczyńska 2019-03-21 08:23:21 edycja dokumentu
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie miasta i gminy Lipiany za 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2019-03-18 09:07:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie umorzenia postępowania w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Agnieszka Kosiorek 2019-03-14 13:40:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 22/2019 Burmistrza Lipian z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/2016 w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lipiany Agnieszka Kosiorek 2019-03-13 11:40:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Lipian z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach za rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2019-03-13 09:25:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Lipian z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 Agnieszka Kosiorek 2019-03-13 09:24:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 19/2019 Burmistrza Lipian z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok do uchwały Nr IV/23/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 lutego 2019 roku Agnieszka Kosiorek 2019-03-13 09:22:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 18/2019 Burmistrza Lipian z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2019-03-13 09:20:31 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawy Agnieszka Kosiorek 2019-03-11 14:26:48 dodanie dokumentu
Ogólny schemat procedury kontroli podatkowej Agnieszka Kosiorek 2019-03-08 09:58:14 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2019-03-06 10:16:12 dodanie dokumentu
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Agnieszka Kosiorek 2019-03-05 11:39:42 dodanie dokumentu
INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ O WARUNKACH UDZIAŁU OBYWATELI UNII EUROPEJSKIEJ NIEBĘDĄCYCH OBYWATELAMI POLSKIMI W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Agnieszka Kosiorek 2019-03-05 11:38:24 dodanie dokumentu
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Parlamentu Europejskiego Agnieszka Kosiorek 2019-03-05 11:30:15 dodanie dokumentu
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Agnieszka Kosiorek 2019-03-05 11:28:19 dodanie dokumentu
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Agnieszka Kosiorek 2019-03-05 11:27:15 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Agnieszka Kosiorek 2019-03-05 11:25:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Lipian z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zamian budżetu i w budżecie gminy Lipiany na rok 2019 Agnieszka Kosiorek 2019-03-05 09:25:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Lipian z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia zastępcy burmistrza do dokonywania niektórych czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach i kierowników podległych jednostek organizacyjnych Agnieszka Kosiorek 2019-03-05 09:24:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Lipian z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia zastępcy burmistrza Agnieszka Kosiorek 2019-03-05 09:22:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 14/2019 Burmistrza Lipian z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2019-03-05 09:19:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Lipian z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości Agnieszka Kosiorek 2019-03-05 09:11:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Lipian z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 Agnieszka Kosiorek 2019-03-05 09:09:40 dodanie dokumentu
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY- Przedmiotem przetargu jest udział w 1/2 części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w obrębie Będzin gm. Lipiany . Przetarg odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2019 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 Agnieszka Kosiorek 2019-03-01 09:48:35 dodanie dokumentu
Bilans łączny Agnieszka Kosiorek 2019-03-01 07:53:42 dodanie dokumentu
Bilans skonsolidowany Agnieszka Kosiorek 2019-03-01 07:53:11 dodanie dokumentu
Bilans z wykonania budżetu Agnieszka Kosiorek 2019-03-01 07:52:43 dodanie dokumentu
Rachunek zysków i strat Agnieszka Kosiorek 2019-03-01 07:52:13 dodanie dokumentu
Zestawienie zmian w funduszu Agnieszka Kosiorek 2019-03-01 07:51:31 dodanie dokumentu
Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej Gminy Lipiany oraz jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Małgorzata Kuczyńska 2019-02-28 16:40:22 edycja dokumentu