Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 36/2004 w sprawie powołania Komisji ds. przygotowania programu rozwoju turystycznego gminy Lipiany Michał Ziobrowski 2004-06-28 10:11:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 35/2004 w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania stypendiów z budżetu gminy Michał Ziobrowski 2004-06-28 10:11:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na: wydzieleniu działki pod przepompownię ścieków w m. Dębiec Michał Ziobrowski 2004-06-23 10:06:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na: przebudowie ul. Okrzei i ul. Wodnej Michał Ziobrowski 2004-06-23 10:06:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 34/2004 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/108/2004 z dnia 08 czerwca 2004r. Michał Ziobrowski 2004-06-22 12:42:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 33/2004 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonawczego Michał Ziobrowski 2004-06-22 12:41:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 32/2004 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Michał Ziobrowski 2004-06-22 12:41:44 dodanie dokumentu
SIWZ - Udzielenie kredytu bankowego pomostowego dla zadań realizowanych z programu SAPARD w kwocie 574.500 zł Michał Ziobrowski 2004-06-17 11:50:54 dodanie dokumentu
SIWZ - Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Lipiany w kwocie 1.363.000 zł Michał Ziobrowski 2004-06-17 11:50:35 dodanie dokumentu
SIWZ - Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Lipiany w kwocie 1.363.000 zł Michał Ziobrowski 2004-06-17 11:50:01 dodanie dokumentu
SIWZ - Udzielenie kredytu bankowego pomostowego dla zadań realizowanych z programu SAPARD w kwocie 574.500 zł Michał Ziobrowski 2004-06-17 11:49:42 dodanie dokumentu
Protokół z sesji Michał Ziobrowski 2004-06-16 09:03:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/110/2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecienie Michał Ziobrowski 2004-06-16 09:02:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/109/2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego Michał Ziobrowski 2004-06-16 08:59:40 dodanie dokumentu
Załącznik Nr 2 do uchwały Michał Ziobrowski 2004-06-16 08:59:15 dodanie dokumentu
Załącznik Nr 1 do uchwały Michał Ziobrowski 2004-06-16 08:58:52 dodanie dokumentu
Tekst uchwały Michał Ziobrowski 2004-06-16 08:58:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/108/2004 w sprawie zmian budżetu gminy Lipiany w roku 2004 Michał Ziobrowski 2004-06-16 08:57:50 dodanie dokumentu
Sesja Nr XIII Rady Miejskiej z dnia 08 czerwca 2004r. Michał Ziobrowski 2004-06-16 08:57:11 dodanie dokumentu
Sesja Nr XIII Rady Miejskiej z dnia 08 czerwca 2004r. Michał Ziobrowski 2004-06-16 08:56:55 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego Michał Ziobrowski 2004-06-07 12:07:13 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Michał Ziobrowski 2004-06-07 12:06:51 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Lipiany w roku 2004 - Załącznik Nr 2 Michał Ziobrowski 2004-06-07 12:06:31 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmia nbudżetu gminy Lipiany w roku 2004 - Załącznik Nr 1 Michał Ziobrowski 2004-06-07 12:06:12 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Lipiany w roku 2004 Michał Ziobrowski 2004-06-07 12:05:43 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Michał Ziobrowski 2004-06-02 12:05:17 dodanie dokumentu
Informacja o Sesji Michał Ziobrowski 2004-06-02 12:04:48 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego Michał Ziobrowski 2004-06-02 11:53:09 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego Michał Ziobrowski 2004-06-02 11:47:12 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipianach Michał Ziobrowski 2004-05-27 15:46:15 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie likwidacji związku gmin pod nazwą "Związek Gmin Zachodnich" Michał Ziobrowski 2004-05-27 15:45:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie regulaminu porządkowego cmentarza komunalnego w Lipianach Michał Ziobrowski 2004-05-27 15:45:43 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ulg inwestycyjnych w podatku od nieruchomości Michał Ziobrowski 2004-05-27 15:45:23 dodanie dokumentu
Materiały na Sesję Nr XIII Michał Ziobrowski 2004-05-27 15:44:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 31/2004 w sprawie przygotowania i realizacji projektu "Gminnego Centrum Informacji w Lipianach Michał Ziobrowski 2004-05-27 15:44:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/2004 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego Michał Ziobrowski 2004-05-27 15:44:00 dodanie dokumentu
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Obrebie 2 m. Lipiany przy ul. Mickiewicza 8 w Lipianach Michał Ziobrowski 2004-05-26 09:13:03 dodanie dokumentu
Michał Ziobrowski 2004-05-26 09:12:11 dodanie dokumentu
Opracowanie projektu budowlanego na kanalizację sanitarną w m. Nowice, Krasne, Wołczyn, Połczyno, Skrzynka wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w m. Batowo Michał Ziobrowski 2004-05-25 15:21:02 dodanie dokumentu
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Obrebie 2 m. Lipiany przy ul. Armii Krajowej 45 w Lipianach Michał Ziobrowski 2004-05-25 15:14:55 dodanie dokumentu