Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 61/2003 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach Michał Ziobrowski 2004-04-15 14:35:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2003 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003 oraz ustalenia układu wykonawczego Michał Ziobrowski 2004-04-15 14:33:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2003 w sprawie odwołania Pani Albertyny Zaleskiej - Iwanow ze stanowiska zastępcy Burmistrza Lipian Michał Ziobrowski 2004-04-15 14:33:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2003 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003 oraz ustalenia układu wykonawczego Michał Ziobrowski 2004-04-15 14:32:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2003 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr VII/65/2003 z dnia 10 września 2003r. Michał Ziobrowski 2004-04-15 14:32:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2003 w sprawie powołania komisji odbioru Michał Ziobrowski 2004-04-15 14:32:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 55/2003 w sprawie powołania Pani Albertyny Zaleskiej - Iwanow na stanowisko Zastępcy Burmistrza Lipian Michał Ziobrowski 2004-04-15 14:31:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 54/2003 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w Obrębie Osetna Gmina Lipiany Michał Ziobrowski 2004-04-15 14:31:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 53/2003 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2003 oraz ustalenia układu wykonawczego Michał Ziobrowski 2004-04-15 14:30:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2003 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2003 oraz ustalenia układu wykonawczego Michał Ziobrowski 2004-04-15 14:30:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2003 w sprawie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Michał Ziobrowski 2004-04-15 14:30:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2003 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 176/6 położonej w Obrębie 1 m. Lipiany przy ul. Makuszyńskiego Michał Ziobrowski 2004-04-15 11:44:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2003 w sprawie wydzierżawienia działki oznaczonej numerem 431 położonej w Obrębie 2 m. Lipiany przy ul. Wodnej Michał Ziobrowski 2004-04-15 11:44:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 48/2003 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2003 oraz ustalenia układu wykonawczego Michał Ziobrowski 2004-04-15 11:44:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 47/2003 w sprawie wydzierżawienia stodoły usytuowanej na działce oznaczonej numerem 83 położonej w Obrębie 3 m. Lipiany przy ul. Barlineckiej Michał Ziobrowski 2004-04-15 11:43:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 46/2003 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w Obrębie 1 m. Lipiany Michał Ziobrowski 2004-04-15 11:43:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 45/2003 w sprawie powołania komisji odbioru Michał Ziobrowski 2004-04-15 11:43:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2003 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr VI/52/03 z dnia 01 lipca 2003r. Michał Ziobrowski 2004-04-15 11:27:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2003 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży i środki czystości Michał Ziobrowski 2004-04-15 11:27:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2003 w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie motopompy OSP Lipiany na potrzeby inne niż pożarnicze Michał Ziobrowski 2004-04-15 11:26:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 41/2003 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego Michał Ziobrowski 2004-04-15 11:26:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 40/2003 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2003 oraz ustalenia układu wykonawczego Michał Ziobrowski 2004-04-15 11:16:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 39/2003 w sprawie zmian planu finasowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003 oraz ustalenia układu wykonawczego Michał Ziobrowski 2004-04-15 11:15:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 38/2003 w sprawie w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2003 oraz ustalenia układu wykonawczego Michał Ziobrowski 2004-04-15 11:15:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 37/2003 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w Obrębie Osetna Gmina Lipiany Michał Ziobrowski 2004-04-15 11:15:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 36/2003 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w Obrębie Osetna Gmina Lipiany Michał Ziobrowski 2004-04-15 11:14:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 35/2003 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej Obrębie Osetna Gmina Lipiany Michał Ziobrowski 2004-04-15 11:14:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 34/2003 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2003 oraz ustalenia układu wykonawczego Michał Ziobrowski 2004-04-15 11:14:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 33/2003 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 215 położonej w Obrębie 2 m. Lipiany przy ul. Oświęcimskiej Michał Ziobrowski 2004-04-15 11:13:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 32/2003 w sprawie instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Lipianach Michał Ziobrowski 2004-04-15 11:13:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 31/2003 w sprawie wydzierżawienie działki oznaczonej numerem 140 o pow. 0,0630 ha położonej w Obrębie 2 m. Lipiany ... Michał Ziobrowski 2004-04-15 09:32:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/2003 w sprawie ogłaszania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Michał Ziobrowski 2004-04-15 09:32:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 29/2003 w sprawie powołania komisji ds. przyznawania stypendiów z budżetu gminy Michał Ziobrowski 2004-04-15 09:31:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 28/2003 w sprawie ustalenia ceny umownej na dzierżawę gruntu na terenie miasta i gminy Lipiany Michał Ziobrowski 2004-04-15 09:31:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 27/2003 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy Michał Ziobrowski 2004-04-15 09:30:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej Michał Ziobrowski 2004-04-15 09:30:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2003 w sprawie przetargu na "Bbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Chwasty, Osetna i Mokronos" Michał Ziobrowski 2004-04-15 09:30:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 24/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej Michał Ziobrowski 2004-04-15 09:29:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2003 w sprawie ustalenia układ wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr V/45/2003 z dnia 15 kwietnia 2003r. Michał Ziobrowski 2004-04-15 09:29:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2003 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr V/45/2003 z dnia 15 kwietnia 2003r. Michał Ziobrowski 2004-04-15 09:28:48 dodanie dokumentu