Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr VI/48/2003 w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Lipiany liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) , przeznaczonych ... Michał Ziobrowski 2004-04-01 10:50:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/47/2003 w sprawie utworzenia Celowego Związku Gmin "Myślibórz" Michał Ziobrowski 2004-04-01 10:49:48 dodanie dokumentu
Sesja Nr VI Rady Miejskiej z dnia 01 lipca 2003r. Michał Ziobrowski 2004-04-01 10:49:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/46/2003 w sprawie absolutorium dla Burmistrz Lipian Michał Ziobrowski 2004-04-01 10:49:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/45/2003 w sprawie zmiany budżetu gminy Lipiany na rok 2003 Michał Ziobrowski 2004-04-01 10:48:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/44/2003 w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Fabryki Armatur Lipiany Michał Ziobrowski 2004-04-01 10:48:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/43/2003 w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXVII/256/2002 Rady Miesjskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego ... Michał Ziobrowski 2004-04-01 10:48:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/42/2003 w sprawie ustalenia służebności gruntowych na działkach stanowiących własność Gminy Lipiany Michał Ziobrowski 2004-04-01 10:47:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/36/2003 o zmianie Uchwały Nr XXX/289/2002 w sprawie przyznania stypendiów z budżetu gminy Lipiany Michał Ziobrowski 2004-04-01 10:47:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/41/2003 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej numerem 190 o pow. 93 m2, położonej w Obrębie 2 m. Lipiany Michał Ziobrowski 2004-04-01 10:47:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/40/2003 w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej Michał Ziobrowski 2004-04-01 10:46:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/39/2003 w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej Michał Ziobrowski 2004-04-01 10:46:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/38/2003 w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej Michał Ziobrowski 2004-04-01 10:46:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/37/2003 w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu w Lipianach Michał Ziobrowski 2004-04-01 10:45:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/36/2003 o zmianie Uchwały Nr XXX/289/2002 w sprawie przyznania stypendiów z budżetu gminy Lipiany Michał Ziobrowski 2004-04-01 10:45:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/35/2003 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały powiatu o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach Michał Ziobrowski 2004-04-01 10:45:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/34/2003 w sprawie dopłaty do ścieków dla odbiorców usług Michał Ziobrowski 2004-04-01 10:44:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/33/2003 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Michał Ziobrowski 2004-04-01 10:16:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/32/2003 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Lipiany, będących ... Michał Ziobrowski 2004-04-01 10:16:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/31/2003 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich Michał Ziobrowski 2004-04-01 10:14:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/30/2003 w sprawie powołania Komisji Statutowej Michał Ziobrowski 2004-04-01 10:13:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/29/2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lipiany, położonej w Obrębie 1 m. Lipiany Michał Ziobrowski 2004-04-01 10:13:44 dodanie dokumentu
Sesja Nr V Rady Miejskiej z dnia 15 kwietnia 2003r. Michał Ziobrowski 2004-04-01 10:13:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/29/2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lipiany, położonej w Obrębie 1 m. Lipiany Michał Ziobrowski 2004-04-01 10:12:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/28/2003 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na 2003 rok Michał Ziobrowski 2004-04-01 10:12:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/27/2003 w sprawie przyjęcia "Lipiańskiego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 Michał Ziobrowski 2004-04-01 10:12:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/26/2003 w sprawie dopłaty do ceny wody i ścieków dla odbiorców z gospodarstw domowych Michał Ziobrowski 2004-04-01 10:11:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/25/2003 w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach Michał Ziobrowski 2004-04-01 10:10:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/24/2003 w sprawie powołania delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Michał Ziobrowski 2004-04-01 10:10:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/23/2003 w sprawie wynagrodzenia Burmistrz Lipian Michał Ziobrowski 2004-04-01 10:10:01 dodanie dokumentu
Sesja Nr IV Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2003r. Michał Ziobrowski 2004-04-01 10:09:39 dodanie dokumentu
Uchwały 2003 r. Michał Ziobrowski 2004-04-01 10:09:23 dodanie dokumentu
Komisja Rewizyjna Michał Ziobrowski 2004-03-31 12:51:34 dodanie dokumentu
Remont elewacji i dachu na budynku Urzędu Miejskiego Michał Ziobrowski 2004-03-30 10:45:47 dodanie dokumentu
Przetargi 2004r. Michał Ziobrowski 2004-03-30 10:45:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/93/2004 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Michał Ziobrowski 2004-03-30 10:44:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/92/2004 w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 02 grudnia 2002r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Michał Ziobrowski 2004-03-30 10:44:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/91/2004 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Obrębie Mielęcinek Gmina Lipiany, stanowiącej własność Gminy Lipiany Michał Ziobrowski 2004-03-30 10:44:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/90/2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Lipiany oraz ustanowienia służebności drogowej na działce stanowiącej własność Gminy Lipiany Michał Ziobrowski 2004-03-30 10:43:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/89/2004 w sprawie programu współpracy na 2004 rok Miasta i Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i ... Michał Ziobrowski 2004-03-30 10:43:31 dodanie dokumentu