Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wybory uzupełniające Michał Ziobrowski 2004-04-26 12:08:10 dodanie dokumentu
Załącznik Nr 10 - Regulamin pracy Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Lipianach Michał Ziobrowski 2004-04-20 11:05:22 dodanie dokumentu
Załącznik Nr 9 - Regulamin Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu Rady Miejskiej w Lipianach Michał Ziobrowski 2004-04-20 11:04:58 dodanie dokumentu
Załącznik Nr 8 - Regulamin pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lipianach Michał Ziobrowski 2004-04-20 11:04:38 dodanie dokumentu
Załącznik Nr 7 - Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipianach Michał Ziobrowski 2004-04-20 11:04:16 dodanie dokumentu
Załącznik Nr 6 - Regulamin Rady Miejskiej w Lipianach Michał Ziobrowski 2004-04-20 11:03:57 dodanie dokumentu
Załącznik Nr 5 - Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych Michał Ziobrowski 2004-04-20 11:03:36 dodanie dokumentu
Załącznik Nr 4 - Wykaz Sołectw Gminy Lipiany Michał Ziobrowski 2004-04-20 11:03:15 dodanie dokumentu
Załącznik Nr 3 - Flaga Michał Ziobrowski 2004-04-20 11:02:52 dodanie dokumentu
Załącznik Nr 2 - Godło Michał Ziobrowski 2004-04-20 11:02:25 dodanie dokumentu
Załącznik Nr 1 - Mapa Gminy Michał Ziobrowski 2004-04-20 11:02:04 dodanie dokumentu
Tekst statutu Michał Ziobrowski 2004-04-20 11:01:38 dodanie dokumentu
Uchwała Statutowa Michał Ziobrowski 2004-04-20 11:01:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/94/2004 w sprawie Statutu Gminy Lipiany Michał Ziobrowski 2004-04-20 11:00:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/95/2004 w sprawie zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych Michał Ziobrowski 2004-04-19 08:49:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/96/2004 w sprawie nadania imienia Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipianach Michał Ziobrowski 2004-04-19 08:49:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/97/2004 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Michał Ziobrowski 2004-04-19 08:49:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/98/2004 w sprawie dopłaty do ceny wody i ścieków dla odbiorców usług z gospodarstw domowych Michał Ziobrowski 2004-04-19 08:48:51 dodanie dokumentu
Sesja Nr XI Rady Miejskiej z dnia 07 kwietnia 2004r. Michał Ziobrowski 2004-04-19 08:48:15 dodanie dokumentu
Stanowisko Radcy Prawnego Michał Ziobrowski 2004-04-16 10:38:11 dodanie dokumentu
Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzenia kryzysowego Michał Ziobrowski 2004-04-16 10:37:59 dodanie dokumentu
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych Michał Ziobrowski 2004-04-16 10:37:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2002 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki oznaczonej numerem 226/2 położonej w Obrębie 2 m. Lipiany ... Michał Ziobrowski 2004-04-16 10:34:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2002 w sprawie zmiany ceny umownej na dzierżawę gruntu pod garażami blaszanymi Michał Ziobrowski 2004-04-16 10:34:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2002 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2002 oraz ustalenia układu wykonawczego Michał Ziobrowski 2004-04-16 10:34:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2002 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr III/22/02 z dnia 30 grudnia 2002r. Michał Ziobrowski 2004-04-16 10:34:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2002 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy oraz materiałów w Urzędzie Miejskim w Lipianach Michał Ziobrowski 2004-04-16 10:33:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2002 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2002 oraz ustalenia układu wykonawczego Michał Ziobrowski 2004-04-16 10:33:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2002 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Lipianach i jego urządzeń Michał Ziobrowski 2004-04-16 10:33:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2002 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr II/14/02 z dnia 04 grudnia 2002r. Michał Ziobrowski 2004-04-16 10:33:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2002 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2002 oraz ustalenia układu wykonawczego Michał Ziobrowski 2004-04-16 10:32:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2002 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki oznaczonej numerem 256 położonej w Obrebie 2 m. Lipiany ... Michał Ziobrowski 2004-04-16 10:32:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2002 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2002 oraz ustalenia układu wykonawczego Michał Ziobrowski 2004-04-16 10:32:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2002 w sprawie okresowego przeglądu stanu technicznego urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Lipiany Michał Ziobrowski 2004-04-16 10:31:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2002 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów i urządzeń pomocniczych będących na stanie Ochotniczej ... Michał Ziobrowski 2004-04-16 10:31:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2002 w sprawie ustalenia zakładowych norm zużycia paliwa dla urządzeń pomocniczych będących na stanie Ochotniczej Straży ... Michał Ziobrowski 2004-04-16 10:31:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2002 w sprawie w sprawie przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego Michał Ziobrowski 2004-04-16 10:31:16 dodanie dokumentu
2002 r. Michał Ziobrowski 2004-04-15 15:46:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 86/2003 w sprawie umożenia należności cywilnoprawnych Michał Ziobrowski 2004-04-15 15:45:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/2003 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/87/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. Michał Ziobrowski 2004-04-15 15:39:43 dodanie dokumentu