Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr X/91/2004 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Obrębie mielęcinek Gmina Lipiany, stanowiącej własność gminy Lipiany Michał Ziobrowski 2004-03-24 13:26:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/90/2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych stanowiących własność gminy Lipiany oraz ustanowienia służebności drogowej na działce stanowiącej własność Gminy Lipiany Michał Ziobrowski 2004-03-24 13:26:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/89/2004 w sprawie programu współpracy na 2004 rok Miasta i Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednoste Michał Ziobrowski 2004-03-24 12:52:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/88/2004 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2004 Michał Ziobrowski 2004-03-24 10:54:40 dodanie dokumentu
Stanowisko ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska Michał Ziobrowski 2004-03-24 10:37:47 dodanie dokumentu
Stanowisko ds. budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych Michał Ziobrowski 2004-03-24 10:37:22 dodanie dokumentu
Stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego Michał Ziobrowski 2004-03-24 10:36:34 dodanie dokumentu
Stanowisko ds. rolnych i drogownictwa Michał Ziobrowski 2004-03-24 10:35:55 dodanie dokumentu
Urząd Stanu Cywilnego Michał Ziobrowski 2004-03-24 10:35:29 dodanie dokumentu
Regulamin Michał Ziobrowski 2004-03-24 09:31:42 dodanie dokumentu
Stanowisko ds. zatrudnienia i handlu Michał Ziobrowski 2004-03-23 15:58:21 dodanie dokumentu
Stanowisko ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska Michał Ziobrowski 2004-03-23 15:57:48 dodanie dokumentu
Stanowisko ds. budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych Michał Ziobrowski 2004-03-23 15:57:34 dodanie dokumentu
Stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego Michał Ziobrowski 2004-03-23 15:57:24 dodanie dokumentu
Stanowisko ds. rolnych i drogownictwa Michał Ziobrowski 2004-03-23 15:57:12 dodanie dokumentu
Urząd Stanu Cywilnego Michał Ziobrowski 2004-03-23 15:56:59 dodanie dokumentu
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, środkami trwałymi i nietrwałymi oraz sprawozdawczości budżetowej Michał Ziobrowski 2004-03-23 15:56:41 dodanie dokumentu
Stanowisko ds. dzierżaw oraz ewidencji kosztów i wydatków Michał Ziobrowski 2004-03-23 15:56:11 dodanie dokumentu
Stanowisko ds. obsługi kasowej i bankowej Michał Ziobrowski 2004-03-23 15:55:52 dodanie dokumentu
Stanowisko ds. podatkowych Michał Ziobrowski 2004-03-23 15:55:29 dodanie dokumentu
Stanowisko ds. podatkowych i opłat lokalnych Michał Ziobrowski 2004-03-23 15:55:06 dodanie dokumentu
Stanowisko ds. ewidencji przychodów i dochodów oraz funduszy celowych i środków specjalnych Michał Ziobrowski 2004-03-23 15:53:23 dodanie dokumentu
Stanowisko ds. obsługi księgowej instytucji kultury i zakładów budżetowych Michał Ziobrowski 2004-03-23 15:52:32 dodanie dokumentu
Stanowisko ds. budżetu, wynagrodzeń, rozliczeń i kontroli Michał Ziobrowski 2004-03-23 13:59:01 dodanie dokumentu
Referat Budżetu i Finansów Michał Ziobrowski 2004-03-23 13:58:29 dodanie dokumentu
Stanowisko ds. informatyzacji i biuletynu informacji publicznej Michał Ziobrowski 2004-03-23 13:50:20 dodanie dokumentu
Stanowisko ds. oświaty, wychowania oraz kultury fizycznej i turystyki Michał Ziobrowski 2004-03-23 13:49:50 dodanie dokumentu
Stanowisko ds. kancelaryjnych i archiwum Michał Ziobrowski 2004-03-23 13:49:27 dodanie dokumentu
Stanowisko ds. obsługi Rady i jej organów Michał Ziobrowski 2004-03-23 13:48:57 dodanie dokumentu
Referat Ogólno Organizacyjny Michał Ziobrowski 2004-03-23 13:48:37 dodanie dokumentu
a Michał Ziobrowski 2004-03-23 11:13:31 dodanie dokumentu
Zakres zadań Skarbnika Michał Ziobrowski 2004-03-23 11:12:59 dodanie dokumentu
Zakres zadań Skarbnika Michał Ziobrowski 2004-03-23 11:12:39 dodanie dokumentu
Zakres zadań Sekretarza Michał Ziobrowski 2004-03-23 11:12:29 dodanie dokumentu
Zakres zadań Burmistrza Michał Ziobrowski 2004-03-23 11:12:16 dodanie dokumentu
x Michał Ziobrowski 2004-03-23 11:03:11 dodanie dokumentu
Rychlik Wiesław Michał Ziobrowski 2003-11-12 11:12:21 dodanie dokumentu
Remont drogi w miejscowości Skrzynka Michał Ziobrowski 2003-10-16 09:21:13 dodanie dokumentu
Październik 3003 r. Michał Ziobrowski 2003-10-16 09:20:53 dodanie dokumentu
Jurkiewicz Stanisław Michał Ziobrowski 2003-10-14 10:59:12 dodanie dokumentu