Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Usługę dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w dni nauki szkolnej realizowaną w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę, dla I cz. zamówienia - Usługa dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r., w dni nauki szkolnej realizowana w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę- termin składania ofert 21.12.2018 r. godz. 12.30 Agnieszka Kosiorek 2018-12-19 11:14:40 dodanie dokumentu
Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą - dot. zamówienia na "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany" oraz prowadzenie nadzoru autorskiego przy jego realizacji Agnieszka Kosiorek 2018-12-17 17:20:23 edycja dokumentu
Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą - dot. zamówienia na "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany" oraz prowadzenie nadzoru autorskiego przy jego realizacji Agnieszka Kosiorek 2018-12-17 17:18:52 dodanie dokumentu
Usługa dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r., w roku szkolnym 2019/2020 w okresie od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w dni nauki szkolnej realizowana w oparciu o komunikację regulowaną na podstawie biletów miesięcznych wystawianych przez wykonawcę. Termin składania ofert: 12.12.2018 r. godz. 12.00 Małgorzata Kuczyńska 2018-12-14 15:53:41 edycja dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Agnieszka Kosiorek 2018-12-12 14:12:33 dodanie dokumentu
Wykaz wraz z aktualizacją Agnieszka Kosiorek 2018-12-12 10:49:44 edycja dokumentu
Wykaz informacji o środowisku Agnieszka Kosiorek 2018-12-10 10:56:32 dodanie dokumentu
Usługa dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r., w roku szkolnym 2019/2020 w okresie od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w dni nauki szkolnej realizowana w oparciu o komunikację regulowaną na podstawie biletów miesięcznych wystawianych przez wykonawcę. Termin składania ofert: 12.12.2018 r. godz. 12.00 Agnieszka Kosiorek 2018-12-05 11:33:45 edycja dokumentu
Usługa dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r., w roku szkolnym 2019/2020 w okresie od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w dni nauki szkolnej realizowana w oparciu o komunikację regulowaną na podstawie biletów miesięcznych wystawianych przez wykonawcę. Termin składania ofert: 12.12.2018 r. godz. 12.00 Agnieszka Kosiorek 2018-12-05 11:32:37 edycja dokumentu
Usługa dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r., w roku szkolnym 2019/2020 w okresie od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w dni nauki szkolnej realizowana w oparciu o komunikację regulowaną na podstawie biletów miesięcznych wystawianych przez wykonawcę. Termin składania ofert: 12.12.2018 r. godz. 12.00 Agnieszka Kosiorek 2018-12-05 11:31:02 edycja dokumentu
Usługa dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r., w roku szkolnym 2019/2020 w okresie od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w dni nauki szkolnej realizowana w oparciu o komunikację regulowaną na podstawie biletów miesięcznych wystawianych przez wykonawcę. Termin składania ofert: 12.12.2018 r. godz. 12.00 Agnieszka Kosiorek 2018-12-05 11:21:08 dodanie dokumentu
Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z usługą konserwacji na potrzeby oświetlenia ulicznego Gminy Lipiany będącego własnością ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. siedzibą w Szczecinie.- OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Agnieszka Kosiorek 2018-12-05 11:04:23 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony pn. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2018/2019 w tym: łagodzenie śliskości i odśnieżanie" Agnieszka Kosiorek 2018-12-04 14:19:37 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie udzielania ulg w podatku rolnym dla przedsiębiorców Agnieszka Kosiorek 2018-12-03 13:50:45 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie udzielania ulg w podatku rolnym dla przedsiębiorców Agnieszka Kosiorek 2018-12-03 13:49:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CDXXXV.758.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipiany na lata 2019-2028 Agnieszka Kosiorek 2018-12-03 10:48:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CDXXXV.757.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipiany na 2019 rok Agnieszka Kosiorek 2018-12-03 10:46:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CDXXXV.756.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipiany na 2019 rok Agnieszka Kosiorek 2018-12-03 10:42:54 edycja dokumentu
Uchwała Nr CDXXXV.756.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipiany na 2019 rok Agnieszka Kosiorek 2018-12-03 10:42:17 dodanie dokumentu
Burmistrz Lipian ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie udziałów w nieruchomościach zabudowanych stanowiących własność Gminy Lipiany- Przedmiotem przetargu są udziały w nieruchomościach zabudowanych , położonych w obrębie Żarnowo gm. Lipiany- Przetarg odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 Agnieszka Kosiorek 2018-11-29 14:58:14 dodanie dokumentu
rok 2019 Agnieszka Kosiorek 2018-11-27 11:50:35 edycja dokumentu
rok 2019 Agnieszka Kosiorek 2018-11-27 11:49:43 dodanie dokumentu
Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2019 r. Agnieszka Kosiorek 2018-11-27 11:47:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 114/2018 Burmistrza Lipian z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2019 r. Agnieszka Kosiorek 2018-11-27 11:46:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie 112/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-11-26 09:22:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 109/2018 Burmistrza Lipian z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-11-26 09:21:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 108/2018 Burmistrza Lipian z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-11-26 09:19:36 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lipian Agnieszka Kosiorek 2018-11-23 11:06:51 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Agnieszka Kosiorek 2018-11-23 11:05:39 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Agnieszka Kosiorek 2018-11-23 11:04:33 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-11-23 11:03:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-11-23 11:02:46 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej Agnieszka Kosiorek 2018-11-23 11:01:48 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Derczewku Agnieszka Kosiorek 2018-11-22 14:46:14 dodanie dokumentu
Radni VIII kadencji Agnieszka Kosiorek 2018-11-22 10:56:06 edycja dokumentu
Radni VIII kadencji Agnieszka Kosiorek 2018-11-22 10:55:18 edycja dokumentu
Radni VIII kadencji Agnieszka Kosiorek 2018-11-22 10:54:58 edycja dokumentu
Przewodniczący Rady Miejskiej VIII kadencji Agnieszka Kosiorek 2018-11-22 10:53:48 edycja dokumentu
Radni VIII kadencji Agnieszka Kosiorek 2018-11-22 10:53:26 dodanie dokumentu
Przewodniczący Rady Miejskiej VIII kadencji Agnieszka Kosiorek 2018-11-22 10:47:14 dodanie dokumentu