Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXXV/247/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipiany na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2018-03-05 12:37:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/246/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody Agnieszka Kosiorek 2018-03-05 12:35:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/245/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność gminy Lipiany na czas dłuższy niż 3 lata Agnieszka Kosiorek 2018-03-05 12:33:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/244/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipianach za 2017 rok Agnieszka Kosiorek 2018-03-05 12:31:54 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXV/244/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipianach za 2017 rok Agnieszka Kosiorek 2018-03-05 12:31:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/243/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Lipianach za 2017 rok Agnieszka Kosiorek 2018-03-05 12:29:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/242/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2018-03-05 12:26:55 dodanie dokumentu
Burmistrz Lipian ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na dzierżawę działki oznaczonej numerem 239/6 obręb Osetna gm. Lipiany, KW SZ2T/00006731/5. 12. Przetarg odbędzie się w dniu 04 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lipianach przy Placu Wolności 1 (sala nr 19). Agnieszka Kosiorek 2018-03-05 09:27:43 dodanie dokumentu
Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Medycznych Agnieszka Kosiorek 2018-03-02 13:02:51 dodanie dokumentu
Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Medycznych Agnieszka Kosiorek 2018-03-02 13:02:13 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego zorganizowanego w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniu 23 lutego 2018 r. o godz. 11.00 Agnieszka Kosiorek 2018-03-01 14:46:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Lipian z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych Agnieszka Kosiorek 2018-03-01 13:31:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury Agnieszka Kosiorek 2018-03-01 13:28:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej Agnieszka Kosiorek 2018-03-01 13:26:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Lipian z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-03-01 13:25:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Lipian z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie planu kontroli na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2018-03-01 13:24:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Lipian z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Agnieszka Kosiorek 2018-03-01 13:21:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 9/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych Agnieszka Kosiorek 2018-03-01 13:19:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-03-01 13:11:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-03-01 13:10:24 dodanie dokumentu
Protokół nr XXXIV/2018 sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbyła się dnia 23 stycznia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-02-28 12:06:19 dodanie dokumentu
Protokół nr XXXIII/2017 sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbyła się dnia 21 grudnia 2017 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach. Agnieszka Kosiorek 2018-02-28 12:03:22 dodanie dokumentu
Protokół nr XXXII/2017 sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbyła się dnia 28 listopada 2017 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach. Agnieszka Kosiorek 2018-02-28 12:02:33 dodanie dokumentu
rok 2017 Agnieszka Kosiorek 2018-02-27 13:10:59 dodanie dokumentu
Wykaz pracowników Agnieszka Kosiorek 2018-02-27 09:14:58 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza jako organu właściwego do załatwienia sprawy związanej z ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Powiatu Pyrzyckiego polegającego na: Przebudowa drogi powiatowej (nr P1063) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działce nr ewid. gr. 174, obręb 2 Lipiany obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz kanalizacji deszczowej. Agnieszka Kosiorek 2018-02-27 09:10:36 dodanie dokumentu
Wykaz pracowników Agnieszka Kosiorek 2018-02-27 08:59:18 edycja dokumentu
Plan na 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-02-22 13:51:01 dodanie dokumentu
Sprawozdania za IV kwartał Agnieszka Kosiorek 2018-02-22 12:45:30 dodanie dokumentu
Sprawozdania za IV kwartał Agnieszka Kosiorek 2018-02-22 12:27:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX.130.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-02-19 10:18:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX.131.2018 Składu Orzekającego Reginlanej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2018-02-19 10:13:50 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIX.131.2018 Składu Orzekającego Reginlanej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2018-02-19 10:13:14 dodanie dokumentu
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał Agnieszka Kosiorek 2018-02-16 13:23:58 dodanie dokumentu
Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomosci stanowiącej własność Gminy Lipiany na czas dłuższy niż 3 lata Agnieszka Kosiorek 2018-02-16 12:09:49 edycja dokumentu
Uchwała w sprawie uchwlalenia zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2018-02-16 12:08:35 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z jej podziału oraz budowy infrastruktury technicznej Agnieszka Kosiorek 2018-02-16 12:05:02 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipianach za 2017 rok Agnieszka Kosiorek 2018-02-16 12:03:23 edycja dokumentu
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Lipianach za 2017 rok Agnieszka Kosiorek 2018-02-16 12:03:06 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipianach za 2017 rok Agnieszka Kosiorek 2018-02-16 12:02:07 dodanie dokumentu