Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz Sołtysów z terenu Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2003-05-20 16:53:01 dodanie dokumentu
Statut Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2003-05-20 16:33:00 dodanie dokumentu
Przewodniczący Rady Agnieszka Kosiorek 2003-05-20 16:15:28 dodanie dokumentu
Stanowisko do spraw obsługi kasowej Agnieszka Kosiorek 2003-05-20 14:38:59 dodanie dokumentu
Stanowisko ds. podatkowych i opłat lokalnych Agnieszka Kosiorek 2003-05-20 14:38:21 dodanie dokumentu
Stanowisko ds. podatkowych Agnieszka Kosiorek 2003-05-20 14:37:36 dodanie dokumentu
Stanowiska ds. ewidencji księgowej jednostek, zakładów budżetowych i i funduszy celowych Agnieszka Kosiorek 2003-05-20 14:36:58 dodanie dokumentu
Stanowiska ds. ewidencji księgowej jednostek i zakładów budżetowych Agnieszka Kosiorek 2003-05-20 14:36:05 dodanie dokumentu
Stanowisko ds. budżetu, wynagrodzeń i rozliczeń Agnieszka Kosiorek 2003-05-20 14:34:32 dodanie dokumentu
Referat finansowy Agnieszka Kosiorek 2003-05-20 14:33:21 dodanie dokumentu
Stanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami Agnieszka Kosiorek 2003-05-20 14:33:01 dodanie dokumentu
Stanowisko ds. gospodarki gruntami Agnieszka Kosiorek 2003-05-20 14:32:14 dodanie dokumentu
Stanowisko do spraw budownictwa i inwestycji Agnieszka Kosiorek 2003-05-20 14:31:20 dodanie dokumentu
Stanowisko do spraw budownictwa i spraw Agnieszka Kosiorek 2003-05-20 14:30:15 dodanie dokumentu
Stanowisko do spraw rolnych i drogownictwa Agnieszka Kosiorek 2003-05-20 14:28:43 dodanie dokumentu
Stanowisko do spraw gospodarki wodnej Agnieszka Kosiorek 2003-05-20 14:27:54 dodanie dokumentu
Urząd Stanu Cywilnego Agnieszka Kosiorek 2003-05-20 14:26:49 dodanie dokumentu
Urząd Stanu Cywilnego Agnieszka Kosiorek 2003-05-20 14:25:13 dodanie dokumentu
Stanowisko ds. archiwalnych Agnieszka Kosiorek 2003-05-20 14:24:42 dodanie dokumentu
Stanowisko do spraw oświaty i wychowania oraz kultury fizycznej i turystyki Agnieszka Kosiorek 2003-05-20 14:21:09 dodanie dokumentu
Stanowisko do spraw kancelaryjnych Agnieszka Kosiorek 2003-05-20 14:19:26 dodanie dokumentu
Stanowisko do spraw zatrudnienia i handlu (za wyjątkiem spraw podległych Burmistrz) Agnieszka Kosiorek 2003-05-20 14:17:40 dodanie dokumentu
Stanowisko pracy do spraw obsługi Rady i jej organów Agnieszka Kosiorek 2003-05-20 14:15:48 dodanie dokumentu
Referat ogólno organizacyjny Agnieszka Kosiorek 2003-05-20 14:14:18 dodanie dokumentu
Regulamin Agnieszka Kosiorek 2003-05-20 14:05:32 dodanie dokumentu
Rada Miasta Agnieszka Kosiorek 2003-05-20 13:42:38 dodanie dokumentu
Burmistrz Lipian Agnieszka Kosiorek 2003-05-14 13:42:27 dodanie dokumentu