Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Kanclerz Tadeusz Michał Ziobrowski 2004-05-06 12:58:48 dodanie dokumentu
Woroniec Ryszard Michał Ziobrowski 2004-05-06 12:58:04 dodanie dokumentu
Ignasiak Stanisław Michał Ziobrowski 2004-05-06 12:57:05 dodanie dokumentu
Kędzior Maria Michał Ziobrowski 2004-05-06 12:56:16 dodanie dokumentu
Wojcieszyńska Ludmiła Michał Ziobrowski 2004-05-06 12:50:35 dodanie dokumentu
Ilnicki Karol Michał Ziobrowski 2004-05-06 12:49:35 dodanie dokumentu
Chrobrowski Dariusz Michał Ziobrowski 2004-05-06 12:48:43 dodanie dokumentu
Jędraszak Ewa Michał Ziobrowski 2004-05-06 12:47:48 dodanie dokumentu
Golinowska Jadwiga Michał Ziobrowski 2004-05-06 12:46:33 dodanie dokumentu
Jędraszak Ewa Michał Ziobrowski 2004-05-06 12:45:14 dodanie dokumentu
Chrobrowski Dariusz Michał Ziobrowski 2004-05-06 12:44:25 dodanie dokumentu
Sokalski Bogdan Michał Ziobrowski 2004-05-06 12:43:22 dodanie dokumentu
Rada Miejska Michał Ziobrowski 2004-05-06 12:42:47 dodanie dokumentu
Tański Ryszard Michał Ziobrowski 2004-05-06 12:41:05 dodanie dokumentu
Podgórski Ryszard Michał Ziobrowski 2004-05-06 12:40:12 dodanie dokumentu
Dębecka Mariola Michał Ziobrowski 2004-05-06 12:39:14 dodanie dokumentu
Jurkiewicz Jan Michał Ziobrowski 2004-05-06 12:38:07 dodanie dokumentu
Broński Henryk Michał Ziobrowski 2004-05-06 12:35:21 dodanie dokumentu
Łapczyńska Grażyna Michał Ziobrowski 2004-05-06 12:33:24 dodanie dokumentu
Pietkiewicz Elżbieta Michał Ziobrowski 2004-05-06 12:32:31 dodanie dokumentu
Japoł Danuta Michał Ziobrowski 2004-05-06 12:31:40 dodanie dokumentu
Jednostki Organizacyjne Michał Ziobrowski 2004-05-06 12:30:19 dodanie dokumentu
Japoł Danuta Michał Ziobrowski 2004-05-06 12:29:16 dodanie dokumentu
Dudziński Marian Michał Ziobrowski 2004-05-06 12:28:27 dodanie dokumentu
Walerowski Krzysztof Michał Ziobrowski 2004-05-06 11:56:39 dodanie dokumentu
Siemaszko Krzysztof Michał Ziobrowski 2004-05-06 11:55:34 dodanie dokumentu
Król Kazimierz Michał Ziobrowski 2004-05-06 11:54:14 dodanie dokumentu
Muzyk Izabela Michał Ziobrowski 2004-05-06 11:51:56 dodanie dokumentu
Zaleska - Iwanow Albertyna Michał Ziobrowski 2004-05-06 11:50:38 dodanie dokumentu
Pracownicy samorządowi Michał Ziobrowski 2004-05-06 11:49:47 dodanie dokumentu
2004r. Michał Ziobrowski 2004-05-06 11:49:35 dodanie dokumentu
Pracownicy Samorządowi Michał Ziobrowski 2004-05-05 12:19:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/107/2004 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem 1/1 o pow. 95 m2, położonej w Obrębie Dębiec Gmina Lipiany ... Michał Ziobrowski 2004-05-04 13:47:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/106/2004 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej numerem 239/4 o pow. 7,7411 ha, położonej w Obrębie Osetna ... Michał Ziobrowski 2004-05-04 13:47:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/105/2004 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości oznaczonych numerami 111/9, 112, 113/4 połozonych w Obrębie 2 m. Lipiany ... Michał Ziobrowski 2004-05-04 13:47:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/104/2004 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta i gminy Lipiany na rok 2004" Michał Ziobrowski 2004-05-04 13:45:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/103/2004 w sprawie wprowadzenia zmiany do zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Lipiany miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Michał Ziobrowski 2004-05-04 13:45:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/102/2004 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2004-2008 Michał Ziobrowski 2004-05-04 13:45:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/101/2004 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipiany na rok 2004 Michał Ziobrowski 2004-05-04 13:44:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/100/2004 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Lipian Michał Ziobrowski 2004-05-04 13:44:12 dodanie dokumentu