Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
2004 Michał Ziobrowski 2004-03-29 13:15:07 dodanie dokumentu
Stawki podatku od środków transportowych Michał Ziobrowski 2004-03-26 13:27:48 dodanie dokumentu
Informacje nieudostępnione Michał Ziobrowski 2004-03-26 13:27:22 dodanie dokumentu
Instrukcja obsługi Michał Ziobrowski 2004-03-26 13:26:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2004 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zarządzenie wyborów uzupełniających Michał Ziobrowski 2004-03-26 11:37:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Michał Ziobrowski 2004-03-26 11:36:50 dodanie dokumentu
Okręgi wyborcze Miasta i Gminy Lipiany Michał Ziobrowski 2004-03-26 11:36:16 dodanie dokumentu
Wybory uzupełniające Michał Ziobrowski 2004-03-26 11:36:02 dodanie dokumentu
Wysokość stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku Michał Ziobrowski 2004-03-26 11:35:40 dodanie dokumentu
Roczna stawka podatku od posiadania psów Michał Ziobrowski 2004-03-26 11:35:25 dodanie dokumentu
Wysokość stawek podatków od nieruchomości Michał Ziobrowski 2004-03-26 11:35:11 dodanie dokumentu
Cena 1 q żyta przy obliczaniu podatku rolnego Michał Ziobrowski 2004-03-26 11:34:48 dodanie dokumentu
2003 r. Michał Ziobrowski 2004-03-26 11:34:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2004 w sprawie określenia składu Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz ustalenie regulaminu pracy tego zespołu Michał Ziobrowski 2004-03-26 10:03:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2004 w sprawie ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej Michał Ziobrowski 2004-03-26 10:03:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2004 w sprawie ustalenia układu wykonawczego uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Lipianach Nr X/88/2004 z dnia 24 lutego 2004r. Michał Ziobrowski 2004-03-26 10:02:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2004 w sprawie ustalenia zaliczki stałej na rok 2004 Michał Ziobrowski 2004-03-26 10:02:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2004 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu miejskiego w Lipianach Michał Ziobrowski 2004-03-26 10:02:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2004 w sprawie rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych Michał Ziobrowski 2004-03-26 10:01:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2004 w sprawie powołania komisji przetargowych Michał Ziobrowski 2004-03-26 10:01:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2004 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w Obrębie 1 m. Lipiany przy ul. Makuszyńskiego Michał Ziobrowski 2004-03-26 10:01:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2004 w sprawie ustalenia zaliczki stałej na rok 2004 Michał Ziobrowski 2004-03-26 10:01:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2004 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach Michał Ziobrowski 2004-03-26 10:00:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2004 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy Michał Ziobrowski 2004-03-26 10:00:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2004 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy nieruchomości rolnych Michał Ziobrowski 2004-03-26 10:00:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2004 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy Michał Ziobrowski 2004-03-26 10:00:06 dodanie dokumentu
2004 r. Michał Ziobrowski 2004-03-26 09:58:24 dodanie dokumentu
Załącznik Nr 14: Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Lipiany na lata 2004 - 2009 Michał Ziobrowski 2004-03-25 11:44:00 dodanie dokumentu
Załącznik Nr 13: Dotacje celowe z budżetu Gminy Lipiany dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na rok 2004 Michał Ziobrowski 2004-03-25 11:43:47 dodanie dokumentu
Załącznik Nr 12: Dotacje z budżetu Gminy Lipiany dla gospodarki pozabudżetowej i instytucji kultury na rok 2004 Michał Ziobrowski 2004-03-25 11:43:32 dodanie dokumentu
Załącznik Nr 11: Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych i środków specjalnych na rok 2004 Michał Ziobrowski 2004-03-25 11:43:18 dodanie dokumentu
Załącznik Nr 10: Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004 Michał Ziobrowski 2004-03-25 11:43:04 dodanie dokumentu
Załącznik Nr 9: Wydatki budżetu Gminy Lipiany na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności Unii Europejskiej na rok 2004 Michał Ziobrowski 2004-03-25 11:42:45 dodanie dokumentu
Załącznik Nr 8: Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lipiany Michał Ziobrowski 2004-03-25 11:42:29 dodanie dokumentu
Załącznik Nr 7: Wydatki inwestycyjne budżetu gminy Lipiany na rok 2004 Michał Ziobrowski 2004-03-25 11:42:12 dodanie dokumentu
Załącznik Nr 6: Dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004 Michał Ziobrowski 2004-03-25 11:41:55 dodanie dokumentu
Załącznik Nr 5: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących powiatu pyrzyckiego realizowane na podstawie porozumień na rok 2004 Michał Ziobrowski 2004-03-25 11:41:43 dodanie dokumentu
Załącznik Nr 4: Dochody i wydatki związane z realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2004 Michał Ziobrowski 2004-03-25 11:41:31 dodanie dokumentu
Załącznik Nr 3: Wydatki budżetu Gminy Lipiany na rok 2004 Michał Ziobrowski 2004-03-25 11:39:44 dodanie dokumentu
Załącznik Nr 2: Dochody budżetu Gminy Lipiany na rok 2004 Michał Ziobrowski 2004-03-25 11:39:29 dodanie dokumentu