Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Burmistrz Lipian Agnieszka Kosiorek 2018-11-21 07:12:08 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Agnieszka Kosiorek 2018-11-21 07:11:46 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Agnieszka Kosiorek 2018-11-20 18:58:18 edycja dokumentu
Burmistrz Lipian Agnieszka Kosiorek 2018-11-20 18:55:44 edycja dokumentu
Burmistrz Lipian Agnieszka Kosiorek 2018-11-20 18:52:48 edycja dokumentu
Burmistrz Lipian Agnieszka Kosiorek 2018-11-20 18:48:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Lipian z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Agnieszka Kosiorek 2018-11-20 13:21:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 111/2018 Burmistrza Lipian z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Agnieszka Kosiorek 2018-11-19 14:45:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipiany na lata 2019-2028 Agnieszka Kosiorek 2018-11-15 12:55:03 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipiany na lata 2019-2028 Agnieszka Kosiorek 2018-11-15 12:54:40 dodanie dokumentu
Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami Agnieszka Kosiorek 2018-11-15 12:50:30 edycja dokumentu
Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Agnieszka Kosiorek 2018-11-15 12:29:42 dodanie dokumentu
Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami Agnieszka Kosiorek 2018-11-15 12:29:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 107/2018 Burmistrza Lipian z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Hali Sportowo-Rekreacyjnej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-11-15 10:11:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 106/2018 Burmistrza Lipian z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-11-15 10:09:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-11-15 10:07:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 104/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmiany zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków związanych z finansowaniem lub dofinansowaneim projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatków budżetu środków europejskich Agnieszka Kosiorek 2018-11-15 10:05:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 103/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy Agnieszka Kosiorek 2018-11-15 10:03:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 101/2018 Burmistrza Lipian z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-11-15 10:01:15 dodanie dokumentu
Protokół nr XL/2018 sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbyła się dnia 16 października 2018 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach. Agnieszka Kosiorek 2018-11-09 11:34:48 dodanie dokumentu
Protokół nr XXXIX/2018 sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbyła się dnia 24 września 2018 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach. Agnieszka Kosiorek 2018-11-09 11:33:48 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany" oraz prowadzenie nadzoru autorskiego przy jego realizacji- UWAGA ZMIANA SIWZ i OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIU - zmiana terminu składania ofert Agnieszka Kosiorek 2018-11-08 12:15:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Agnieszka Kosiorek 2018-11-08 09:13:51 dodanie dokumentu
Wykaz informacji o środowisku Agnieszka Kosiorek 2018-11-07 12:24:28 edycja dokumentu
Wykaz informacji o środowisku Agnieszka Kosiorek 2018-11-07 12:24:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast na obszarze województwa zachodniopomorskiego (wyciąg - dot. gm. Lipiany) Agnieszka Kosiorek 2018-11-05 14:28:36 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego (wyciąg - dot. gm. Lipiany) Agnieszka Kosiorek 2018-11-05 14:26:50 dodanie dokumentu
Wykaz Agnieszka Kosiorek 2018-10-30 07:30:12 dodanie dokumentu
Wykaz wraz z aktualizacją Agnieszka Kosiorek 2018-10-30 07:29:24 dodanie dokumentu
Wykaz Agnieszka Kosiorek 2018-10-30 07:28:31 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 100/2018 Burmistrza Lipian z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-10-29 09:41:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 100/2018 Burmistrza Lipian z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-10-29 09:40:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 98/2018 Burmistrza Lipian z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wydzierżawienia części działki o nr ewid. 177/6 obręb 2 m. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-10-29 09:39:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Lipian z dnia 16 października 2018 r.w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej Agnieszka Kosiorek 2018-10-29 09:37:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 96/2018 Burmistrza Lipian z dnia 15 października 2018 r. w sprawie poziomu szczegółowości sporządzania planów finansowych Agnieszka Kosiorek 2018-10-29 09:35:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Lipian z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-10-29 09:33:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 93/2018 Burmistrza Lipian z dnia 1 października 2018 roku w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o stypendium i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym Agnieszka Kosiorek 2018-10-29 09:31:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 91/2018 Burmistrza Lipian z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-10-29 09:29:25 dodanie dokumentu
Boguszewski Krzysztof Agnieszka Kosiorek 2018-10-26 14:36:32 dodanie dokumentu
Lipski Artur Agnieszka Kosiorek 2018-10-26 14:36:01 dodanie dokumentu