Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 94/2017 Burmistrza Lipian z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 Agnieszka Kosiorek 2017-11-24 09:37:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 94/2017 Burmistrza Lipian z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 Agnieszka Kosiorek 2017-11-24 09:37:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 101/2017 Burmistrza Lipian z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 78/4 obręb 3 m. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-11-24 09:25:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 100/2017 Burmistrza Lipian z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej Agnieszka Kosiorek 2017-11-24 09:24:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 99/2017 Burmistrza Lipian z dnia 17 listopada 2017 r. uchylenie zarządzeń Agnieszka Kosiorek 2017-11-24 09:23:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 98/2017 Burmistrza Lipian z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach, w zakresie prowadzenia bieżącej działalności statutowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-11-24 09:20:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2017-11-23 13:20:58 dodanie dokumentu
rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2017-11-23 13:19:30 dodanie dokumentu
rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2017-11-23 13:15:05 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 103/2017 Burmistrza Lipian z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2017-11-23 13:14:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 102/2017 Burmistrza Lipian z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu kontroli na 2017 rok Agnieszka Kosiorek 2017-11-23 13:12:37 dodanie dokumentu
Usługa dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2017/2018 w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 22 czerwca 2018 r. , w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 1 września 2018 do 31 grudnia 2018 r. r. w dniu nauki szkolnej realizowana w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę. Agnieszka Kosiorek 2017-11-22 15:07:14 edycja dokumentu
Usługa dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2017/2018 w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 22 czerwca 2018 r. , w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 1 września 2018 do 31 grudnia 2018 r. r. w dniu nauki szkolnej realizowana w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę. Agnieszka Kosiorek 2017-11-22 15:04:57 dodanie dokumentu
Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Agnieszka Kosiorek 2017-11-22 12:35:18 dodanie dokumentu
Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami Agnieszka Kosiorek 2017-11-22 12:34:57 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 w tym: usuwanie , łagodzenie śliskości i odśnieżanie Agnieszka Kosiorek 2017-11-21 10:04:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie zawiadomienia o zakończonym postępowaniu administracyjnym w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ;"Przebudowie istniejącej sieci wodociągowej, na działkach nr 164/4, 164/5, 195 oraz części działki nr 349 obręb Nowogródek Pomorski" Agnieszka Kosiorek 2017-11-21 08:35:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie rozpoczęciu konsultacji społecznych dla Programu ochrony środowiska dla Gminy Lipiany na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025. Agnieszka Kosiorek 2017-11-17 14:40:34 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie rozpoczęciu konsultacji społecznych dla Programu ochrony środowiska dla Gminy Lipiany na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025. Agnieszka Kosiorek 2017-11-17 14:40:08 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie rozpoczęciu konsultacji społecznych dla Programu ochrony środowiska dla Gminy Lipiany na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025. Agnieszka Kosiorek 2017-11-17 14:39:22 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Lipiany na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2017-11-17 07:48:33 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Lipian Agnieszka Kosiorek 2017-11-17 07:44:44 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany na czas dłuższy niż 3 lata Agnieszka Kosiorek 2017-11-17 07:43:20 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej Agnieszka Kosiorek 2017-11-17 07:41:38 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg Agnieszka Kosiorek 2017-11-17 07:40:06 dodanie dokumentu
Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbędzie się 28 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach. Agnieszka Kosiorek 2017-11-17 07:36:29 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie wyników naboru w sprawie przyznania dotacji dla spółek wodnych oraz sprawozdanie z wykorzystania dotacji Agnieszka Kosiorek 2017-11-16 13:34:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 97/2017 Burmistrza Lipian z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-11-16 13:14:58 dodanie dokumentu
Sprostowanie ogłoszenia z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie listy kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami i dzierżaw Agnieszka Kosiorek 2017-11-16 13:09:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 95/2017 Burmistrza Lipian z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Agnieszka Kosiorek 2017-11-16 10:23:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 92/2017 Burmistrza Lipian z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 Agnieszka Kosiorek 2017-11-16 10:22:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Lipian z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 27/2 obręb Mielęcinek gm. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-11-16 10:21:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Lipian z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok do uchwały Nr XXXI/217/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2017 r. Agnieszka Kosiorek 2017-11-16 10:19:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 89/2017 Burmistrza Lipian z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 Agnieszka Kosiorek 2017-11-16 10:18:14 dodanie dokumentu
Petycje Agnieszka Kosiorek 2017-11-15 14:30:36 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na "Dostawę 190 szt. opraw oświetleniowych do Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach z opcją najmu" Agnieszka Kosiorek 2017-11-15 14:08:09 edycja dokumentu
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY- działka niezabudowana nr 198/2 o pow. 1.058 m 2 położona w obrębie 1 m. Lipiany przy ul. Makuszyńskiego; działka niezabudowana nr 198/3 o pow. 1.128 m 2 położona w obrębie 1 m. Lipiany przy ul. Makuszyńskiego. Przetargi odbędą się w dniu 14 grudnia 2017 r. Agnieszka Kosiorek 2017-11-13 13:26:47 edycja dokumentu
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY- działka niezabudowana nr 198/2 o pow. 1.058 m 2 położona w obrębie 1 m. Lipiany przy ul. Makuszyńskiego; działka niezabudowana nr 198/3 o pow. 1.128 m 2 położona w obrębie 1 m. Lipiany przy ul. Makuszyńskiego. Przetargi odbędą się w dniu 14 grudnia 2017 r. Agnieszka Kosiorek 2017-11-13 13:25:45 edycja dokumentu
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY- działka niezabudowana nr 198/2 o pow. 1.058 m 2 położona w obrębie 1 m. Lipiany przy ul. Makuszyńskiego; działka niezabudowana nr 198/3 o pow. 1.128 m 2 położona w obrębie 1 m. Lipiany przy ul. Makuszyńskiego. Przetargi odbędą się w dniu 14 grudnia 2017 r. Agnieszka Kosiorek 2017-11-13 13:23:37 dodanie dokumentu
Stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i planowania przestrzennego Agnieszka Kosiorek 2017-11-13 08:11:10 dodanie dokumentu