Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Petycje Agnieszka Kosiorek 2018-01-10 14:43:14 edycja dokumentu
Regulamin organizacyjny obowiązujący od 01.01.2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-01-10 13:51:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 121/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-01-10 13:49:03 dodanie dokumentu
Bilans łączny Agnieszka Kosiorek 2018-01-08 11:15:25 dodanie dokumentu
Bilans skonsolidowany Agnieszka Kosiorek 2018-01-08 11:15:08 dodanie dokumentu
Bilans z wykonania budżetu Agnieszka Kosiorek 2018-01-08 11:14:44 dodanie dokumentu
Rachunek zysków i strat Agnieszka Kosiorek 2018-01-08 11:14:17 dodanie dokumentu
Zmiany w funduszu Agnieszka Kosiorek 2018-01-08 11:13:58 dodanie dokumentu
Bilans łączny Agnieszka Kosiorek 2018-01-08 11:13:20 dodanie dokumentu
Bilans skonsolidowany Agnieszka Kosiorek 2018-01-08 11:12:19 dodanie dokumentu
Bilans z wykonania budżetu Agnieszka Kosiorek 2018-01-08 11:11:44 dodanie dokumentu
Rachunek zysków i strat Agnieszka Kosiorek 2018-01-08 11:11:12 dodanie dokumentu
Zmiany w funduszu Agnieszka Kosiorek 2018-01-08 11:09:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 128/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia maksymalnego miesiecznego wynagrodzenia kierownikow i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Lipiany i ich zastępców Agnieszka Kosiorek 2018-01-05 13:02:55 dodanie dokumentu
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2018 r. w obszarze " Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu i w obszarze turystyki i krajoznawstwa Agnieszka Kosiorek 2018-01-05 12:58:39 dodanie dokumentu
Petycje Agnieszka Kosiorek 2018-01-04 14:20:48 edycja dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Jedlicach Agnieszka Kosiorek 2018-01-04 11:07:16 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-01-04 11:06:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/238/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków , które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017 Agnieszka Kosiorek 2018-01-04 08:45:22 dodanie dokumentu
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lipiany na lata 2017-2023 Agnieszka Kosiorek 2018-01-04 08:42:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/237/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lipiany na lata 2017-2023 Agnieszka Kosiorek 2018-01-04 08:41:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/236/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 70/6 obręb 3 m. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-01-04 08:36:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/235/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 70/5 obręb 3 m. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-01-03 14:47:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/234/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do komisji konkursowej Agnieszka Kosiorek 2018-01-03 14:46:01 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO zorganizowanego w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniu 14 grudnia 2017 r. o godzinie 12.00 Agnieszka Kosiorek 2018-01-03 14:41:31 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYNIKU CZWARTYCH ROKOWAŃ przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniu 07 grudnia 2017 r. o godzinie 11.00 Agnieszka Kosiorek 2018-01-03 14:40:10 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYNIKU DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO zorganizowanego w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniu 21 listopada 2017 r. o godzinie 12.00 Agnieszka Kosiorek 2018-01-03 14:39:12 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO zorganizowanego w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniu 14 grudnia 2017 r. o godzinie 11.00 Agnieszka Kosiorek 2018-01-03 14:37:53 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYNIKU DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO zorganizowanego w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniu 21 listopada 2017 r. o godzinie 11.00 Agnieszka Kosiorek 2018-01-03 14:36:08 dodanie dokumentu
Plan pracy komisji na 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-01-03 14:20:57 dodanie dokumentu
Plan pracy komisji na 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-01-03 14:20:15 dodanie dokumentu
Plan pracy komisji na 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-01-03 14:19:33 dodanie dokumentu
Plan pracy komisji na 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-01-03 14:18:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/233/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-01-03 14:16:24 dodanie dokumentu
Plan pracy Rady Miejskiej na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2018-01-03 14:14:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/232/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2018-01-03 14:12:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w spawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w przedmiocie ustalenia lokalizacji celu publicznego Agnieszka Kosiorek 2018-01-03 12:19:23 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Krasnym Agnieszka Kosiorek 2017-12-29 07:10:03 dodanie dokumentu
Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości Agnieszka Kosiorek 2017-12-27 08:20:46 dodanie dokumentu
Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych Agnieszka Kosiorek 2017-12-27 08:19:43 dodanie dokumentu