Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXXVII/263/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany dla Stowarzyszenia "Dobre Przedszkole" Agnieszka Kosiorek 2018-06-04 10:07:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/262/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Lipian Agnieszka Kosiorek 2018-06-04 10:05:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/261/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ronda w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-06-04 10:01:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/260/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2018-06-04 09:56:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CXXXIII.260.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Lipian sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Agnieszka Kosiorek 2018-05-29 14:45:07 edycja dokumentu
Uchwała Nr CXXXIII.260.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Lipian sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Agnieszka Kosiorek 2018-05-29 14:44:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie i przebudowie zakładu produkcyjnego wraz z zagospodarowaniem i utwardzeniem terenu, działki nr ewid. 144 i 69/5 obręb Lipiany 3, przy ul. Myśliborskiej 2 w Lipianach" Agnieszka Kosiorek 2018-05-28 13:23:40 dodanie dokumentu
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY- Działka nr 20 o pow. 241 m 2 położona w obrębie 2 m. Lipiany przy ul. Lipowej. Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). Agnieszka Kosiorek 2018-05-25 10:38:00 dodanie dokumentu
Dariusz Janik Agnieszka Kosiorek 2018-05-24 13:23:11 dodanie dokumentu
Dariusz Janik Agnieszka Kosiorek 2018-05-24 13:21:49 usunięcie dokument
Krzysztof Szałczyński Agnieszka Kosiorek 2018-05-24 13:14:21 dodanie dokumentu
Mariusz Przybylski Agnieszka Kosiorek 2018-05-24 13:13:11 dodanie dokumentu
Teresa Klimkiewicz Agnieszka Kosiorek 2018-05-24 13:10:39 dodanie dokumentu
Piotr Rębacz Agnieszka Kosiorek 2018-05-24 13:09:36 dodanie dokumentu
Dariusz Chrobrowski Agnieszka Kosiorek 2018-05-24 13:07:23 dodanie dokumentu
Tomasz Szeląg Agnieszka Kosiorek 2018-05-24 13:05:57 dodanie dokumentu
Marta Ciszewska Agnieszka Kosiorek 2018-05-24 13:04:17 dodanie dokumentu
Józef Golinowski Agnieszka Kosiorek 2018-05-24 13:03:05 dodanie dokumentu
Iwona Możdżeń Agnieszka Kosiorek 2018-05-24 13:01:31 dodanie dokumentu
Stanisław Ignasiak Agnieszka Kosiorek 2018-05-24 13:00:23 dodanie dokumentu
Zbigniew Przeździak Agnieszka Kosiorek 2018-05-24 12:58:53 dodanie dokumentu
Dariusz Janik Agnieszka Kosiorek 2018-05-24 12:57:55 dodanie dokumentu
Mirosław Biernacki Agnieszka Kosiorek 2018-05-24 12:55:32 dodanie dokumentu
Danuta Gołębiowska Agnieszka Kosiorek 2018-05-24 12:53:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Lipian z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem terenu z przeznaczeniem pod kontener budowlany na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-05-23 12:56:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Lipian z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-05-23 12:55:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Lipian z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy Agnieszka Kosiorek 2018-05-23 12:53:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Lipian z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-05-23 12:52:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Lipian z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-05-23 12:51:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 156/2014 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 10/2014 Burmistrza Lipian z dnia 27 stycznia 2014 r. Agnieszka Kosiorek 2018-05-18 13:53:57 dodanie dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2018-05-18 12:20:55 edycja dokumentu
Uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2018-05-18 08:36:14 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie nadania nazwy urzędowej ronda w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-05-18 08:16:08 edycja dokumentu
Uchwała w sprawie nadania nazwy urzędowej ronda w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-05-18 08:14:36 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Lipian Agnieszka Kosiorek 2018-05-18 08:13:06 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany dla Stowarzyszenia "Dobre Przedszkole" Agnieszka Kosiorek 2018-05-18 08:10:05 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach za rok 2017 Agnieszka Kosiorek 2018-05-18 08:07:49 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu "Nowoczesny OPS Lipiany" Agnieszka Kosiorek 2018-05-18 08:06:12 edycja dokumentu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu "Nowoczesny OPS Lipiany" Agnieszka Kosiorek 2018-05-18 08:05:53 dodanie dokumentu
Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbędzie się 29 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach. Agnieszka Kosiorek 2018-05-18 07:59:42 dodanie dokumentu