Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obowiązujący statut Gminy Lipiany z 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-10-26 12:23:24 edycja dokumentu
Obowiązujący statut Gminy Lipiany z 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-10-26 12:23:07 dodanie dokumentu
Statut Gminy Lipiany z 2008 r. Agnieszka Kosiorek 2018-10-26 12:21:53 edycja dokumentu
Statut Gminy Lipiany z 2008 r. Agnieszka Kosiorek 2018-10-26 12:21:29 edycja dokumentu
Statut Gminy Lipiany z 2008 r. Agnieszka Kosiorek 2018-10-26 12:20:22 edycja dokumentu
Statut Gminy Lipiany z 2008 r. Agnieszka Kosiorek 2018-10-26 12:18:46 edycja dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2018-10-26 09:56:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 102/2018 Burmistrza Lipian z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany planu kontroli na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2018-10-26 09:39:00 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Mironowie Agnieszka Kosiorek 2018-10-26 09:31:54 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Krasnym i Nowicach Agnieszka Kosiorek 2018-10-26 09:31:23 dodanie dokumentu
Sprawozdania za III kwartał Agnieszka Kosiorek 2018-10-25 12:04:59 edycja dokumentu
Sprawozdania za III kwartał Agnieszka Kosiorek 2018-10-25 12:04:42 dodanie dokumentu
Sprawozdania za III kw. Agnieszka Kosiorek 2018-10-25 11:56:37 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA GMINY LIPIANY Agnieszka Kosiorek 2018-10-24 10:03:46 dodanie dokumentu
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach z wyborów do Rady Miejskiej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-10-24 10:02:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie sprostowania omyłki w treści Obwieszczenia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-10-19 13:48:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 99/2018 Burmistrza Lipian z dnia 18 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych Agnieszka Kosiorek 2018-10-18 14:06:34 dodanie dokumentu
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Przeprowadzenia Głosowania w Gminie Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-10-18 08:20:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Lipian z dnia 17 października 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznczonych do sprzedaży i dzierżawy Agnieszka Kosiorek 2018-10-17 17:34:05 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Lipian z dnia 17 października 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznczonych do sprzedaży i dzierżawy Agnieszka Kosiorek 2018-10-17 17:33:47 dodanie dokumentu
Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych Agnieszka Kosiorek 2018-10-15 14:15:15 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - usunięcie drzew gat. sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata, wierzba szara, robinia akacjowa z terenu gminnego wraz z pozyskaniem drewna Agnieszka Kosiorek 2018-10-10 13:05:18 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN z dnia 10 października 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawy Agnieszka Kosiorek 2018-10-10 07:32:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 94/2018 Burmistrza Lipian z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej Agnieszka Kosiorek 2018-10-09 12:54:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 92/2018 Burmistrza Lipian z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-10-09 12:53:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 90/2018 burmistrza Lipian z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-10-09 12:51:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 89/2018 Burmistrza Lipian z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok do uchwały Nr XXXIX/282/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 września 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-10-09 12:50:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 83/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 131/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zaniechania realizacji inwestycji Agnieszka Kosiorek 2018-10-09 12:48:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/121/2000 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipiany - obręb Osetna (Dz. Nr 117/3 do 117/47 nad Jeziorem Chłop) Agnieszka Kosiorek 2018-10-09 09:25:58 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVIII/147/2000 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 12 października 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji Starego miasta w Lipianach - rejon ul. Okrzei Agnieszka Kosiorek 2018-10-09 09:17:59 usunięcie dokument
Uchwała Nr XXIII/199/2001 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-10-09 09:16:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/147/2000 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 12 października 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji Starego miasta w Lipianach - rejon ul. Okrzei Agnieszka Kosiorek 2018-10-09 09:14:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/145/2000 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 sierpnia 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipiany- obręb Osetna działki nr 226, 227, 228, część dz. nr 197 oraz działka 187 (po wtórnym podziale - działki nr 187/1, 187/2, 187/3 i 187/4) nad jeziorem Będzin Agnieszka Kosiorek 2018-10-09 09:07:34 usunięcie dokument
Uchwała Nr XVIII/146/2000 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 12 października 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipiany - obręb Dębiec część działki nr 36/7 Agnieszka Kosiorek 2018-10-09 09:07:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/145/2000 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 sierpnia 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipiany- obręb Osetna działki nr 226, 227, 228, część dz. nr 197 oraz działka 187 (po wtórnym podziale - działki nr 187/1, 187/2, 187/3 i 187/4) nad jeziorem Będzin Agnieszka Kosiorek 2018-10-09 09:05:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/40/99 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Lipiany obejmujących tereny przeznaczone pod zalesienie Agnieszka Kosiorek 2018-10-09 09:04:04 usunięcie dokument
Uchwała Nr XIV/121/2000 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipiany - obręb Osetna (Dz. Nr 117/3 do 117/47 nad Jeziorem Chłop) Agnieszka Kosiorek 2018-10-09 09:03:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/40/99 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Lipiany obejmujących tereny przeznaczone pod zalesienie Agnieszka Kosiorek 2018-10-09 09:02:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/24/2007 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obszarze miasta i gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-10-09 08:44:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/211/2001 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Lipiany dotyczących przeznaczenia użytków rolnych pod budowę gazociągu wysokiego ciśnienia Agnieszka Kosiorek 2018-10-09 08:41:33 dodanie dokumentu