Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami i dzierżaw Agnieszka Kosiorek 2017-11-13 08:10:29 dodanie dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2017-11-07 14:43:19 edycja dokumentu
Protokół nr XXX/2017 sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbyła się dnia 26 września 2017 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach. Agnieszka Kosiorek 2017-11-07 14:32:01 dodanie dokumentu
BURMISTRZ LIPIAN ZAPRASZA DO CZWARTYCH ROKOWAŃ na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 19/2 w Lipianach wraz ze sprzedażą udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-11-06 12:00:55 dodanie dokumentu
BURMISTRZ LIPIAN ZAPRASZA DO CZWARTYCH ROKOWAŃ na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 19/2 w Lipianach wraz ze sprzedażą udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-11-06 11:59:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Lipian z dnia 04 października 2017 r. w sprawie ustalenia wywoławczej stawki czynszu z tytułu części dzierżawy działki nr 1/3 obręb 2 m. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-11-02 07:50:00 edycja dokumentu
Program współpracy na 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2017-10-31 13:22:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/224/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Agnieszka Kosiorek 2017-10-31 13:20:44 dodanie dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2017-10-31 13:18:58 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/223/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Agnieszka Kosiorek 2017-10-31 13:17:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/222/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Lipian Agnieszka Kosiorek 2017-10-31 13:15:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/221/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Kosiorek 2017-10-31 13:13:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/220/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-10-31 13:11:36 dodanie dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2017-10-31 13:09:36 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/219/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości Agnieszka Kosiorek 2017-10-31 13:08:27 dodanie dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2017-10-31 12:56:59 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/218/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny Agnieszka Kosiorek 2017-10-31 12:55:14 dodanie dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2017-10-31 12:53:07 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/217/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2017 rok Agnieszka Kosiorek 2017-10-31 12:51:46 dodanie dokumentu
Sprzedaż energii elektrycznej Małgorzata Kuczyńska 2017-10-30 15:15:35 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na "Dostawę 190 szt. opraw oświetleniowych do Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach z opcją najmu" Agnieszka Kosiorek 2017-10-27 11:30:18 edycja dokumentu
Burmistrz Lipian ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej w 2017 r. dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-10-26 10:10:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - inwestycja polegająca na rozbudowie sieci kanalizacyjnej deszczowej grawitacyjnej, gmina Lipiany, obręb Lipiany 2 , działka nr 430 i 431 Agnieszka Kosiorek 2017-10-26 09:30:43 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Mironowie Agnieszka Kosiorek 2017-10-24 08:37:37 dodanie dokumentu
Burmistrz Lipian działając na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit. f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej na dzień 31.12.2016 r. Agnieszka Kosiorek 2017-10-23 12:57:59 dodanie dokumentu
Burmistrz Lipian działając na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej na dzień 31.12.2016 r. - z tytułu zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( w ramach programu pomocowego nr SA.39562 (2014/N)) Agnieszka Kosiorek 2017-10-23 12:57:16 dodanie dokumentu
Burmistrz Lipian działając na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej na dzień 31.12.2016 r. - z tytułu przyznania ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczające 100 ha (pomoc udzielana w ramach pomocy de minimis) Agnieszka Kosiorek 2017-10-23 12:55:44 dodanie dokumentu
Informacja Agnieszka Kosiorek 2017-10-23 09:50:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Lipian z dnia 16 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-10-20 14:50:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Lipian z dnia 16 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przeprowadzającej rokowania Agnieszka Kosiorek 2017-10-20 14:49:00 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na "Dostawę 190 szt. opraw oświetleniowych do Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach z opcją najmu" Agnieszka Kosiorek 2017-10-20 14:47:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Lipian z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 Agnieszka Kosiorek 2017-10-20 14:44:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Lipian z dnia 12 października 2017 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy Agnieszka Kosiorek 2017-10-20 14:42:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Lipian z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji przetargowej Agnieszka Kosiorek 2017-10-20 14:41:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Lipian z dnia 06 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawki na najem pomieszczeń gospodarczych i garaży na terenie miasta i gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-10-20 14:33:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Lipian z dnia 06 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-10-20 14:32:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Lipian z dnia 06 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu Agnieszka Kosiorek 2017-10-20 14:30:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Lipian z dnia 04 października 2017 r. w sprawie ustalenia wywoławczej stawki czynszu z tytułu części dzierżawy działki nr 1/3 obręb 2 m. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-10-20 14:22:57 dodanie dokumentu
sprawozdania budżetowe za III kwartał Agnieszka Kosiorek 2017-10-20 13:16:29 dodanie dokumentu
Burmistrz Lipian zawiadamia o wszczęciu postępowania w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: " Przebudowie istniejącej sieci wodociągowej na działkach nr 164/4; 164/5; 195 oraz na części działki nr 349 obręb Nowogródek Pomorski" Agnieszka Kosiorek 2017-10-20 11:37:25 dodanie dokumentu